Høyesterett avviser anker i Funcom-saken

Høyesterett avviser ankene fra Økokrim og de to domfelte i Funcom-saken. Dermed er dommene fra lagmannsretten rettskraftige.

Høyesteretts ankeutvalg avviser de tre ankene med begrunnelsen om at det ikke er tilstrekkelig grunn til å la sakene bli fremmet for Høyesterett, skriver DN.To menn som ble dømt for henholdsvis innsidehandel og markedsmanipulasjon Funcom-saken i Borgarting lagmannsrett, anket begge til Høyesterett. Økokrim, som førte saken mot mennene, anket fordi han som ble dømt for markedsmanipulasjon i selskapet, ble frifunnet for å ha solgt aksjer i Funcom våren 2012, mens selskapet utredet mulighetene for en emisjon. Emisjonen ble ikke noe av.Advokat Frode Sulland, som forsvarer mannen som ble dømt til 21 dagers betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon, sier til avisen at avvisningen fra ankeutvalget ikke var overraskende.Advokat Caterina Gaeta Håland, som forsvarer den tidligere nestlederen i Funcoms styre, sier til Dagens Næringsliv at resultatet er skuffende. Mannen ble i lagmannsretten dømt til ti måneders fengsel for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon og får inndratt 3,5 millioner kroner.Statsadvokat Erik Martinussen sier Økokrim tar til etterretning av ankene ikke tillates fremmet.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker