Jobless claims overrasker positivt

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 209.000 i forrige uke, ifølge statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 214.000 personer, ifølge vår makrokalender.Fireukerssnittet kom inn på 212.250, mot ventet 212.130.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker