Konkurransetilsynet vil fjerne begrensning

Apotekkjeder kan få vokse.

Konkurransetilsynet vil fjerne bestemmelsen som åpner for å nekte apotekkjeder med en markedsandel på over 40 prosent å åpne nye apotek.Tilsynet sender en påpekning til Helse- og omsorgsdepartementet hvor det argumenteres for at bestemmelsen fjernes fra lovverket.– Begrensninger på et foretaks mulighet til å vokse organisk vil svekke insentivene til å vinne nye kunder og således være skadelig for konkurransen i markedet, sier sjeføkonom Kurt Brekke i Konkurransetilsynet.I dag har den største apotekkjeden en markedsandel som trolig er over 40 prosent. Kjeden kan da risikere å bli nektet å etablere nye apotek etter nevnte bestemmelse i apotekforskriften.– Det vil i så fall svekke apotekkjedens insentiver til å tilby bedre beliggenhet, lengre åpningstider, bedre service og lavere priser. Det er gode nyheter for konkurrerende kjeder, men ikke for apotekkundene, sier Brekke.I 2001 ble det bestemt å fjerne behovsprøving og restriksjoner på eierskap ved etablering av nye apotek. Dette har ført til mer enn en dobling av antall apotek i Norge.Konkurransen mellom apotekene gjelder særlig gode plasseringer, noe som har ført til et bedre apotektilbud over hele landet. Det har styrket konkurransen i markedet, skriver tilsynet i sin påpekningen til departementet.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også