Ledigheten faller

Antallet registrerte helt ledige falt med 500 personer fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 1.100 personer.- Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som i april, etter å ha svingt litt opp og ned de siste månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 3.500 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Sesongjustert lå andelen helt ledige på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i august, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent.Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.65.100 helt ledigeVed utgangen av august var 65.100 registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Justert for bruddet i statistikken (etter innføring av forenklet registrering fra november 2018) tilsvarer det en nedgang på 6.800 sammenlignet med august i fjor.Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 44 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot en august-ledighet på 2,3 prosent.Totalt 76.300 personer var registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i august.Dette er 7.900 færre enn i august i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.Ingeniører viser veiVed utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,3 prosent, og lavest innen akademiske yrker med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.Sammenliknet med august i fjor og justert for bruddet, har ledigheten falt for de fleste yrkesgruppene.Nedgangen var størst blant ingeniører og IKT-medarbeidere.Sammenlignet med august i fjor har ledigheten gått ned i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover.Nedgangen var størst i aldersgruppen 40-49 år (-12 prosent). For dem under 20 år har ledigheten økt litt det siste året.Faller mest i vestØstfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i august, med hhv. 3,2 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent.De fleste fylkene har lavere ledighet enn i august i fjor.Nedgangen var størst i Rogaland og Hordaland, begge med 19 prosent.I Østfold og Oppland var ledigheten høyere enn i august i fjor.Les mer her.