Ligger langflate etter toppjobb i laks

Mange ønsker å ta over sjefsstolen i NOTC-nykommer Andfjord Salmon, som nå er verdsatt til drøye 880 millioner kroner.

Andfjord Salmon, ble denne uken notert på NOTC-listen på Oslo Børs. Nå melder de om stor interesse for toppjobben i selskapet.- Vi har mange svært godt kvalifiserte søkere, mange med topplederbakgrunn og relevant havbrukserfaring. Det er søkere fra hele Norge, samt fra andre nordiske land. Samlet er de et tyvetalls søkere. Det er svært gledelig at det er så stor interesse for denne jobben. Det er viktig for både oss og Vesterålen, sier styreleder Roy Bernt Pettersen i en kommentar.Pettersen skal selv være arbeidende styreleder, samt ha ansvaret for konseptutvikling, ekspansjon og FoU-prosjekter. - Det er både viktig og hyggelig at vårt nye selskap er så attraktivt. Vi har store ambisjoner og trenger alle de gode kreftene vi kan få tak i, sier Pettersen.Andfjord Salmon har startet byggingen av det første oppdrettsbassenget på Kvalnes på Andøya. I de langsiktige planene inngår det ifølge meldingen en samlet produksjon på 60.000 tonn slaktet laks, egen settefiskproduksjon og slakteri. På kort sikt skal det ansettes totalt 17 personer i selskapet, men når de langsiktige planene realiseres vil selskapet sysselsette 200-300 årsverk.Andfjord Salmon-aksjen omsettes nå for 29,50 kroner, og har en markedsverdi på 881,3 millioner kroner.