Norske turbussaktører frykter å bli utkonkurrert av selskaper fra Øst-Europa

Norske bussaktører mener de utenlandske må konkurrere på like vilkår som de norske. Mange firmaer fra øst betaler verken minstelønn eller norske avgifter.

Tellinger gjort i regi av NHO Transport viser at det så langt i sommer er gjort observasjoner av nesten 2.000 utenlandske turbusser i Norge. Det er en økning på om lag 6 prosent fra samme periode i fjor, skriver Aftenposten.De samme bussene har vært registrert flere ganger i løpet av sommeren, ifølge NHO Transport. Ifølge direktør John H. Stordrange i NHO Transport tilsier dette at bussene blir lengre i Norge og tar flere oppdrag internt enn tidligere. De fleste er polske, estlandske eller litauiske.– Det eneste disse selskapene kjøper i Norge, er drivstoffet. Det sier seg selv at det gir dem en betydelig konkurransefordel, sier Stordrange.I fjor viste Arbeidstilsynets kontroller en høy andel brudd på tariffavtalen, skriver avisen. Sjåfører skal ha minst 155,87 kroner i timen, men 77 prosent av de kontrollerte, utenlandske sjåførene fikk ikke utbetalt lønn i samsvar med dette. Statens vegvesens kontroller har også avdekket brudd på kabotasjereglene.– Det er helt greit med utenlandske sjåfører og busser, men de må konkurrere på like vilkår. Det er umulig for et norsk selskap å konkurrere på pris når de driver slik, sier Gunnulf Hegna og Kjell Bjerke, sjåfører hos busselskapet H.M. Kristiansen Automobilbyrå, som er en av de største norske aktørene.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker