Økte bompengeinntektene med 18 millioner

Tafikken i bomringen økte i juli.

Tallene fra bomringen i Oslo og Akershus i juli viser en trafikkøkning på ca. to prosent, sammenlignet med juli i fjor, skriver Fjellinjen i en melding. Passeringsinntekten i juli ble på 274 millioner kroner, som er en økning på 18 millioner kroner, tilsvarende 7 prosent, sammenlignet med juli 2018.Fjellinjen skriver videre at totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 7,9 millioner passeringer i juli 2018 til ca. 28,3 millioner passeringer i juli 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.Gjennomsnittsinntekt per passering var på 10 kroner, mot en gjennomsnittsinntekt på 32 kroner per passering i juli i fjor, opplyses det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker