Overraskende tall fra Europa

Detaljhandelen i eurosonen endte opp 1,1 prosent på månedsbasis i juni.Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet oppgang på 0,2 prosent.Over året steg detaljhandelen 2,6 prosent, mot en ventet oppgang på 1,3 prosent.PPIProdusentprisene (PPI) i eurosonen falt 0,6 prosent på månedsbasis i juni.Ifølge Trading Economics var det her ventet en nedgang på 0,3 prosent.Over året steg PPI 0,7 prosent, mot en ventet oppgang på 0,8 prosent.