Så mye steg prisene i juli

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra juni til juli 2019, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juli.Oppgangen skyldes ifølge SSB i stor grad økte priser på matvarer. Totalt sett økte prisene på matvarer 4,5 prosent i juli, og de største bidragsyterne for prisoppgangen var frukt, sjokolade, grønnsaker og ost.- De fleste undergruppene av matvarer viste en prisøkning fra juni til juli. Det registreres normalt en klar oppgang i prisene på matvarer i juli hvert år, noe som skyldes at juli er en måned hvor prisene generelt justeres opp, samt at jordbruksoppgjøret trer i kraft fra 1 juli. Oppgangen fra juni til juli i år er noe kraftigere enn tidligere julimålinger, men etterfølger flere måneder med prisfall. Prisutviklingen på matvarer de siste tolv måneder er lik den gjennomsnittlige prisveksten i KPI, sier seniorrådgiver i SSB, Ragnhild Nygaard, i en kommentar.Også passasjertransport med fly og elektrisitet inkludert nettleie dro opp prisene. Sommersalg på klær og sko bidro til å dempe utviklingen.KPI-JAEKjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,6 prosent i juli.Over året endte kjerneinflasjonen på 2,2 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet 2,2 prosent.Les mer hos SSB. PPIProdusentprisindeksen (PPI) falt med 1,2 prosent fra juni til juli. Over året var den ned 8,6 prosent.«Prisfall i juni på råolje og naturgass ga et kraftig fall i prisene på raffinerte petroleumsprodukter i juli. Strømprisene fikk et oppsving etter fem måneders fall og hadde dermed en dempende effekt på nedgangen i produsentprisindeksen (PPI) i juli», skriver SSB.Les mer hos SSB.