Stabil inflasjon og arbeidsledighet i EU

Arbeidsledigheten i EU-landene var på 6,3 prosent i juli, samme nivå som måneden før. Inflasjonen var på 1 prosent og forventes å bli det samme i august.

Ledighetstallet for juli er lavere enn i samme måned i fjor, da den var på 6,8 prosent, viser tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat . 6,3 prosent er den laveste ledigheten som er målt i unionen siden de begynte å føre månedlig statistikk over arbeidsledigheten i 2000.Eurolandene tangerte den laveste målingen siden 2008, men ligger høyere enn EU-gjennomsnittet med en ledighet på 7,5 prosent. Også det er likt med måneden før og lavere enn for ett år siden. Da var det 8,1 prosent arbeidsledige i de 19 landene som deler EUs fellesvaluta.Eurostats inflasjonstall viser en prisvekst på 1 prosent i de tolv månedene fram til juli. Anslaget for august er også på 1 prosent. Mat, alkohol og tobakk er ventet å øke med 2,1 prosent i inneværende måned og dermed trekke inflasjonen oppover. Det blir i stor grad motvirket av et forventet prisfall på 0,6 prosent for energi.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker