Svakeste resultatet noensinne for Karpe Diem

Saftige lønnsutbetalinger.

Karpe Diem AS eies av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel, med 50 prosent eierandeler hver i selskapet. I 2018 kunne de se tilbake på et år med et enormt inntektsfall på 75,9 prosent. Inntektene endte på 5,7 millioner kroner, mot 23,6 millioner kroner året før.Resultatkollaps og mindre lønnAv driftskostnader på 7,3 millioner kroner i 2018 var lønnskostnadene totalt på to millioner kroner, mens varekostnaden var på 1,2 millioner kroner. Annen driftskostnad endte på 4,1 millioner kroner.I 2017 var sum kostnader på 19,7 millioner kroner, hvorav 9,9 millioner kroner kom fra varekostnader. Lønnskostnaden var samme år 2,9 millioner kroner.Daglig leder Magdi fikk i 2018 ytelser på 1,2 millioner kroner, mens Chirag fikk utbetalt lønn på 491.448 kroner. De delte på 1,4 millioner kroner i styrelønn. Chirag er styreleder, mens Magdi er styremedlem. I tillegg har de også ett varamedlemÅret før fikk daglig leder Magdi ytelser på 1,2 millioner kroner, mens Chirag fikk 1,3 millioner kroner i lønn. Styret fikk også i 2017 lønn på 1,4 millioner kronerÅrsresultatet endte i 2018 på minus 1,9 millioner kroner, hovedsakelig etter rentekostnad på 87.366 kroner og en skattekostnad på 234.441 kroner. Året før ble årsresultatet 3,1 millioner kroner etter en skattekostnad på 983.471 kroner.Likevel tok rapperne ut et utbytte på to millioner kroner i 2018. Det medfører til at egenkapitalen reduseres med 3,9 millioner kroner. Egenkapitalen var ved utgangen av 2017 på 4,2 millioner kroner, mens den nå har blitt redusert til knappe 288.386 kroner.Siden 2010 har det blitt tatt ut utbytte på 8,1 millioner kroner.Selskapet satt også på 1,9 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter o.l i utgangen av 2018.