Viktig USA-tall overrasker

ISM-innkjøpssjefsindeksen for industrien var 51,2 i juli, sammenlignet med 51,7 i juni.Det var ventet en indeks på 52,7, ifølge vår makrokalender.Institute of Supply Managaments (ISM) undersøkelse omfatter 400 innkjøpssjefer og dekker fem ulike temaer: produksjonsnivå, nye bestillinger fra kunder, hvor hurtig leverandørene leverer varene sine, varelagre og sysselsetting. Deltagerne kan indikere at forholdene enten er bedre enn, verre enn, eller de samme som i måneden før.