Vil bygge Norges første gjenvinningsanlegg for plast

Samtidig som energiselskapet Fortum planlegger et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet, går politikere i hovedstaden inn for å etablere det samme.

Næringsliv

All plast som blir resirkulert i Norge blir sendt ut av landet. 98 prosent sendes til Tyskland og resten går til Finland. Hva som videre skjer med plasten er usikkert, skriver  Aftenposten. Nå går Oslo-politikerne Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) inn for at et stort gjenvinningsanlegg for plast etablerers på Østlandet. Et av argumentene er å forhindre at plasten som samles inn ikke havner på avveie. Energiselskapet Fortum planlegger nå et gjenvinningsanlegg for plast i Hobøl kommune i Østfold. Plasseringen er viktig med nærhet til havneanlegg i Moss og forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. – Slik kan avfall som kommer inn til plastgjenvinningsanlegget som ikke kan gjenvinnes, fraktes til Klemetsrud for å brennes og brukes til å produsere fjernvarme og strøm, sier kommunikasjonsrådgiver Stian Mathisen i Fortum til avisen.Anlegget skal til å begynne med ta imot mellom 30.000 og 45.000 tonn plast, men skal ha en kapasitet på 60.000 tonn. I Oslo resirkuleres rundt 11.000 tonn plast årlig men politikerne håper å få meg seg andre kommuner. Den beregnede investeringen for anlegget er 250 millioner kroner. Omtrent 80 prosent av all plast ender opp på fyllinger eller i havet. Bare 9 prosent blir resirkulert, mens 12 prosent brennes.(©NTB)

plast
gjenvinning
Miljø
Nyheter
Næringsliv