KRAFTIG KUTT: Dagens Næringsliv, med redaktør Amund Djuve i spissen, må kutte 30 millioner kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Dagens Næringsliv må kutte 30 millioner

Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner, blant annet ved å nedbemanne.

Torsdag morgen var de ansatte i avisa innkalt til et allmøte. Ifølge opplysninger lekket til både Journalisten og Medier24 , informerte ledelsen de ansatte om nedskjæringene.

Fem av millionene som skal spares inn, er knyttet til trykkerikostnader. De resterende skal i all hovedsak være kostnader knyttet til personalet, ifølge Medier24.

Flere ansatte skal ifølge nettstedet ha ytret misnøye med at det trolig kommer tilbud om sluttpakker før de vet hvordan den nye organisasjonen og ledelsen skal se ut. Den skal etter det Medier24 kjenner til være klar i november.

Avisen har hatt en stabilt bratt nedgang i omsetning fra toppåret 2013 med 715 millioner kroner i inntekter.

Dagens Næringsliv er eid av mediekonsernet NHST, som også eier Morgenbladet. Nylig ble det kjent at Morgenbladet må spare åtte millioner kroner og har tilbudt ansatte sluttpakke.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også