Sparebank setter opp renten

Arne Austreid, adm. direktør i Sparebank 1 SR-Bank Foto: Pia Camilla Skjøthaug

Følger etter DNB

SpareBank 1 SR-Bank øker rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, ifølge en melding.

Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,89 % for førstehjemslån, opplyses det.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra førstkommende mandag 23. september for nye lån, og fra 4. november for eksisterende lån.

Samtidig settes renten på innskudd opp med inntil 0,25 prosentpoeng med virkning fra 4. november.