Annonseinntektene stuper for DN-eier

I tredje kvartal falt annonseinntektene til DN-eier NHST med over 21 prosent og konsernet fikk et driftsresultat på minus 15 millioner kroner.

SVAKERE TALL: Resultatene fortsetter å falle for NHST Media Group som må kutte 30 årsverk i DN og Morgenbladet. Foto: Sven Chr. Stenvaag

Mediekonsernet NHST Media Group som eier blant andre Dagens Næringsliv og Morgenbladet la tirsdag kveld frem regnskapstall for tredje kvartal.

Omsetningen for NHST endte på 288,4 millioner kroner, ned fra 318 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet kom inn på minus 15 millioner kroner, en forverring fra minus 0,7 millioner kroner i fjor. Ifølge kvartalsrapporten tynger engangseffekter knyttet til omstillingstiltak 16,2 millioner kroner.

– Vi fortsetter å øke inntektene fra digitale abonnement, noe som er helt avgjørende for å sikre vekst og konkurransekraft for NHST i et marked preget av omfattende endringer. I møtet med et krevende annonsemarked må vi redusere kostnadene for å sikre forsvarlig lønnsomhet, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group i en melding, og legger til:

– Tiltakene gir rom for kompetanseutvikling, teknologiinvesteringer og videreutvikling av produkter og tjenester i hele konsernet og legger grunnlag for fremtidig vekst.

TØFFE TIDER: Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i NHST Media Group endte med et driftsresultat på minus 15 millioner kroner i tredje kvartal. Foto: NHST Media Group

Konsernet er nå i ferd med å samle all produksjon og distribusjon på én felles digital plattform for medieselskapene. Dette skal sikre mer kostnadseffektive produksjonsprosesser for både trykte og digitale medier.

Kraftig annonsefall

I tredje kvartal endte annonseinntektene for NHST på 59,2 millioner kroner, ned 21 prosent sammenlignet med i fjor.

Konsernet skriver at Dagens Næringslivs annonseinntekter har falt betydelig de to seneste kvartalene.

– Utviklingen i Dagens Næringsliv og Morgenbladet har utløst behov for kostnadsreduksjoner i begge publikasjoner. Målet er å sikre at begge publikasjoner har et tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å videreutvikle produktene, den gode kvalitetsjournalistikken og markedsposisjonen. Økonomien må være robust nok til å tåle svingninger i inntektene, sier Ask.

Antall årsverk vil bli kuttet med litt over 30 i Dagens Næringsliv og Morgenbladet. Det ventes at nedbemanningene vil kunne gi kostnadsbesparelser på omlag 38 millioner kroner i 2020.

NHST Media Group

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter288,4318,0
Driftsresultat−15,0−0,7
Resultat før skatt−16,0−0,6
Resultat etter skatt−13,6−1,1

Øker digitalt

Hvis man tar et dypdykk ned i segmentet «Norske publikasjoner», som omfatter Dagens Næringsliv og Morgenbladet, viser tallene at driftsinntektene falt fra 164,8 til 157,2 millioner kroner.

Brukerinntektene utgjør 115,4 millioner kroner, som er på linje med tilsvarende kvartal i fjor. Ifølge kvartalsrapporten viser inntektene fra digitale abonnementer en betydelig vekst, mens inntektene fra salg av trykte produkter viser en tilsvarende nedgang.

Annonseinntektene faller fra 45,7 til 37,9 millioner og det var særlig papirbasert annonsering som viste tilbakegang. Inntekter fra innholdsmarkedsføring og konferanser viste også en viss tilbakegang sammenlignet med i fjor.

Faller globalt

NHSTs globale publikasjoner omfatter TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, samt de to norske publikasjonene Fiskeribladet og Europower.

I tredje kvartal endte segmentets omsetning på 71,1 millioner kroner, ned fra 78,8 millioner kroner i fjor. Brukerinntektene økte med tre prosent i kvartalet, mens annonseinntektene ble redusert med 27 prosent fra 29,4 til 21,4 millioner kroner.

Inntektene fra papirbaserte annonser falt med 37 prosent, men også inntektene fra digitale annonser viste en tilbakegang.

Ifølge kvartalsrapporten fortsetter arbeidet med å effektivisere produksjon og distribusjon gjennom en samordning på felles produksjonsplattformer og organisasjonsenheter.

Oppkjøp løfter omsetningen

Segmentet «Software-as-a-Service» (SaaS red.anm.) består av selskapene Mynewdesk og Mention. Førstnevnte tilbyr sine kunder en PR-og kommunikasjonsplattform med tilhørende tjenester. Mention ble kjøpt opp av NHST i fjor og tilbyr tjenester innen medieovervåkning, samt overvåkning og administrasjon av sosiale medier.

I tredje kvartal endte omsetningen til SaaS-virksomheten på 62,8 millioner kroner, opp fra 51,9 millioner kroner. Økningen skyldes at NHST konsoliderte inn Mention i fjerde kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 6,2 millioner kroner for segmentet, en forbedring fra 2,2 millioner kroner i fjor.

«Mention er i en vekstfase og selskapet har gått gjennom en større organisasjonsendring for å styrke markedsføring og salg. Samtidig arbeides det kontinuerlig med produktutvikling. Mynewsdesk gjennomførte i første halvår en større omstilling for å konsentrere salgsaktiviteten mot hjemmemarkedet i Norden og DACH området», skriver NHST i kvartalsrapporten.