Toppledere ved BI har mottatt anonyme trusler

Personer i toppledergruppen til Handelshøyskolen BI i Oslo har mottatt anonyme og til dels truende eposter.

TØFFE TIDER: – BI tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak i bygget i form av ekstra vakthold, skriver skolen. Foto: NTB Scanpix

Truslene er rettet direkte mot toppledergruppen, skriver skolen på sine nettsider.

Saken er anmeldt til politiet, som skal kjenne til avsenderens identitet. Den aktuelle personen er en tidligere student.

– BI tar situasjonen på alvor og har iverksatt nødvendige tiltak i bygget i form av ekstra vakthold, skriver skolen.

Situasjonen sees ikke i sammenheng med trusselsaken fra september der en student truet medelever via de sosiale mediene Snapchat og Jodel.