Detaljhandelstallene for september overrasker

Norsk detaljhandel falt fra august til september. Det hadde ikke analytikerne ventet.

Foto: connel / Shutterstock / NTB scanpix
Næringsliv

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 0,1 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en vekst på 0,1 prosent fra juli til august.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå ifølge SSB en jevn stigning siden starten av 2019, men med en utflating de siste to månedene.

«Den viktigste faktoren bak nedgangen i det sesongjusterte omsetningsvolumet i september var redusert salg i dagligvarebutikker. Butikker innenfor byggevarehandel bidro også noe på nedsiden», heter det i meldingen. 

SSB påpeker at butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter derimot hadde en økning i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å dempe den totale nedgangen.

Varekonsum

Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.

Konsum av elektrisitet samt bilkjøp bidro til oppgangen.

«Konsum av elektrisitet og brensel økte 4,2 prosent og trakk opp varekonsumindeksen 0,3 prosentpoeng. Kjøp av biler og drivstoff bidro også til oppgangen og vokste 1,1 prosent. Konsum av andre varer økte 0,3 prosent, med positive bidrag fra blant annet teleutstyr og klær og sko», skriver SSB.

Kjøp av mat- og drikkevarer falt derimot 1,0 prosent, og bidro til å dempe veksten i varekonsumet med 0,3 prosentpoeng.

For hele tredje kvartal sett under ett var det nullvekst i varekonsumet.

Nyheter
Næringsliv
Børs