Professor Grete Brochmann: Minimalt rom for å begrense trygdeeksport

Handlingsrommet for å hindre at nordmenn eller EU/EØS-borgere tar med seg trygd over landegrenser er helt minimalt, advarer professor Grete Brochmann.

UTVALG: Professor Grete Brochmann ledet i 2011 et utvalg som så på mulighetene Norge hadde for å hindre eksport av ytelser for å sikre velferdsstatens framtid. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Næringsliv

– Vi fant ut at handlingsrommet var minimalt. Muligheter til å ta med seg trygderettigheter og velferdsgoder står svært sentralt i EU-retten, sa hun til NRKs politisk kvarter torsdag.

Årsaken er at EUs fire friheter står sentralt, og at EU-retten er opptatt av å legge til rette for mobilitet.

– Det er vesentlig for EU at folk har denne muligheten. EU/EØS-borgere skal likebehandles med norske borgere, sier Brochmann, som jobber ved Universitetet i Oslo.

Muligheten for forskjellsbehandling var «omtrent lik null», sa hun til Dagbladet denne uken, og ifølge Brochmann ble dette tydelig kommunisert til politikerne i form av advarsler allerede i 2012.

Nav erkjente denne uken at etaten har tolket EØS-regelverket feil og dermed feilaktig straffet nordmenn som har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller andre ytelser mens de var utenlands.

– Det er bemerkelsesverdig at dette har kunnet gå under radaren. Det er veldig underlig. Mange av oss stiller oss spørsmålet om hvorfor, sier Brochmann i dag.

Professoren ledet i 2011 et utvalg som så på mulighetene Norge hadde for å hindre eksport av ytelser for å sikre velferdsstatens framtid. Målet var å se på konsekvenser for velferdsstatens bærekraft av innvandring og utvandring.

(©NTB)

eu
eøs
grete brochmann
nav
Nyheter
Næringsliv