Polaris Media løftes av stort Lendo-utbytte

Overskuddet til Polaris Media skjøt i været etter et ekstraordinært utbytte på 81 millioner kroner fra låneformidleren Lendo. 

ABONNEMENTSVEKST: Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media økte antall digitale abonnenter med 37 prosent i tredje kvartal. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

I tredje kvartal endte omsetningen til Polaris Media på 657 millioner kroner, opp fra 355 millioner kroner i fjor. Inntektshoppet skyldes at svenske Stampen Media ble kjøpt opp tidligere i år, og konsolideres inn i konsernregnskapet til Polaris Media.

Resultatet etter skatt kom inn på 95,6 millioner kroner, som løftes av et ekstraordinært utbytte på 81 millioner kroner etter at Lendo ble solgt fra FINN.no til Schibsted i fjor. 

Ifølge kvartalsrapporten ble kostnadene redusert med syv prosent, som følge av lavere lønns- og andre driftskostnader knyttet til omorganisering og effektivisering av distribusjonsvirksomheten i Stampen Media.

Torsdag ettermiddag sto Polaris Media-aksjen i 32,8 kroner, etter en oppgang på 3,8 prosent. Mediekonsernet er nå priset til 1,6 milliarder kroner.

Polaris Media 

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter657,0355,0
Driftsresultat22,012,9
Resultat før skatt98,812,0
Resultat etter skatt95,69,9

Kraftig abonnementsvekst

Den norske virksomheten leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 44 millioner kroner, opp fra 33 millioner kroner i fjor. 

– For den norske delen av konsernet fortsetter topplinjeveksten i tredje kvartal. Alle våre virksomhetsområder har levert topplinjevekst og resultatfremgang i tredje kvartal, sier konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding.

Antall digitale abonnenter økte med 37 prosent til 84.367 i tredje kvartal, og Koch trekker frem at veksten i stor grad skyldes vellykkede sommer- og høstkampanjer, som solgte vesentlig bedre enn i fjor.

Tøft i Sverige

Den svenske delen av Polaris, Stampen Media, opplever tøffere tider. I tredje kvartal falt annonseinntektene med 23 prosent og selskapet skriver at annonsemarkedet er krevende i Sverige, med nedleggelser av gratisaviser. 

EBITDA ble riktignok forbedret fra minus 1 til 11 millioner kroner og Koch trekker frem at selskapet er kommet godt i gang med en snuoperasjon.

Tidligere i høst inngikk Polaris Media og Agderposten Medier en intensjonsavtale om å etablere og utvikle et nytt regionalt mediekonsern med virkning fra årsskiftet. Nye Polaris Media vil eie 58 mediehus, passere 540.000 abonnenter og ha en årlig omsetning på cirka 3,6 milliarder kroner.

polaris media
per axel koch
Nyheter
Næringsliv
Børs