Andresen-søstrene og Magnar Witzøe har størst lignet formue blant de yngste

Dette er Norges yngste rikeste.

DE UNGE RIKE: Ferd-arving og Johan H. Andresens datter, Katharina Andresen, er den rikeste i Norge født på 90-tallet. Foto: Ferd

Blant Norges 1.000 mest formuende finner vi 66 personer født på 90-tallet. Ikke overraskende troner søstrene Katharina og Alexandra Andresen på topp.

Formuen er arvet fra deres far, Johan H. Andresen. Verdiene ligger i hovedsak i investeringsselskapet Ferd, og mesteparten ble overført til døtrene allerede tilbake i 2007.

Både Katharina og Alexandra Andresen hadde i fjor en lignet formue på knappe 1,1 milliarder kroner. Det er en kraftig nedgang fra 2017-tallene, da de var lignet med formuer på drøye 6,8 milliarder kroner.

Årsaken er ifølge DN en selskapsjustering i Ferd, og søstrene opprettet mot slutten av fjoråret sine egne aksjeselskaper for eiendelene.

Kapitals 400-liste tilegner magasinet fortsatt familieverdiene til Johan H. Andresen, fordi han har kontroll over A-aksjene. Andresen-familien, under Johan H. Andresen, rangeres der på en 7. plass over Norges rikeste, med en nettoformue på 33 milliarder kroner.

Laksearving

Laksearving Gustav Magnar Witzøe havner på tredjeplassen, med en ligningsformue på 1,02 milliarder kroner. Litt ned fra 2017-tallene som viste en formue på 1,13 milliarder.

For to år siden hadde den unge milliardæren en ligningsformue på hele 11,14 milliarder kroner. Denne ble imidlertid kraftig redusert etter en omfattende omorganisering av familiens investeringsselskap Kverva tilbake i 2016.

Til tross for at Witzøe i 2013 fikk overført tilnærmet alle eierandelene fra sin far, Salmar-gründer Gustav Witzøe, figurer imidlertid ikke junior på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Ifølge magasinet er det til syvende og sist fortsatt far som kontrollerer eiendelene, og derfor føres familiens formue fortsatt på senior. Han rangereres som Norges 9. rikeste med en nettoformue på 29,8 milliarder kroner.

Klesimperium

På de neste plassene følger fire Varner-arvinger, knyttet til VarnerGruppen som står bak de kjente kleskjedene som Bik Bok, Cubus og Dressmann.

Mathias og Henrik Varner er sønner av Marius Varner, og står oppført med formuer på henholdsvis 969 og 960 millioner kroner. Barna til Petter Varner, Alexander og Julie, hadde i fjor lignede formuer på 925 og 913 millioner kroner.

På 8. og 9. plass på listen over de yngste rikeste finner vi Julie Kristine og Carl Einar Rasmussen, med formuer på henholdsvis 633 og 629 millioner kroner. De er barnebarn av skipsreder Einar Rasmussen.

Anette Kristine Blystad er yngste datter av skipsreder og investor Arne Blystad, og inntar 10. plassen en lignet formue på 618 millioner kroner.

Foto: Finansavisen

CFO

NattoPharma ASA • Lysaker