Kraftig lønnsvekst i staten

Ifølge ferske tall fra SSB har månedslønnen det siste året økt med 3,5 prosent i gjennomsnitt. For de statsansatte har økningen vært enda kraftigere. 

FLERE JOBBER: Arbeidskraftsstrømmene ga ifølge SSB en økning i antall jobber på i underkant av 56.000 fra 3. kvartal 2018, til omtrent 2.970.000 i 3. kvartal 2019. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

Nye tall for arbeidskraftsstrømmer i statistikken «Antall arbeidsforhold og lønn» viser at det for perioden 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var nærmere 810.000 nyansettelser, mens antallet avsluttede ansettelser var i underkant av 754.000, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Arbeidskraftsstrømmene ga en økning i antall jobber på i underkant av 56.000 fra 3. kvartal i fjor, til omtrent 2.970.000 i 3. kvartal i år. 

Lønnsvekst på 3,5 %

Årsveksten i gjennomsnittlig avtalt månedslønn var på 3,5 prosent. Veksten var sterkest i statsforvaltningen, med 4,1 prosent.

Privat sektor og offentlig eide foretak hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, mens det i kommuneforvaltningen var en økning på 3 prosent.

Sterkest og svakest i sør

Årsveksten i avtalt månedslønn var sterkest i Aust-Agder, med 4,1 prosent, mens den var svakest i Vest-Agder, med 2,9 prosent.

Dette medførte ifølge SSB at en gjennomsnittlig månedslønn henholdsvis var 41.240 kroner i Aust-Agder og 41.660 kroner i Vest-Agder.

Foto: Foto: Statistisk sentralbyrå (SSB)

2,7 mill. lønnstakere

I privat sektor og offentlig eide foretak økte antall jobber med 41.300, mens økningen var henholdsvis 11.900 i kommuneforvaltningen og 2.700 i statsforvaltningen.

Det var i underkant av 2,7 millioner lønnstakere i 3. kvartal 2019, noe som ga en vekst på 46.000 fra samme kvartal året før. Økningen var også her sterkest for privat sektor og offentlig eide foretak. 

I stats- og kommuneforvaltningen var veksten henholdsvis 0,8 prosent og 1,4 prosent.

Kvinnene dominerer

Det er kvinner i privat sektor og offentlig eide foretak som ifølge SSB-tallene har den relativt høyeste andelen både nyansettelser og avsluttede ansettelser, på henholdsvis 31,7 prosent og 30,2 prosent av antall jobber i 3. kvartal 2018 (se figur 1). 

Også menn hadde høyest andel nyansettelser og avsluttede ansettelser  i denne sektoren, men for menn er forskjellene mellom sektorene langt mindre. 

I både stats- og kommuneforvaltningen er den relative andelen nyansettelser og avsluttede ansettelser større for menn enn for kvinner. 

Statsforvaltningen er for øvrig ifølge SSB den sektoren med lavest andeler nyansettelser og avsluttede ansettelser, med henholdsvis 21 prosent og 20,5 prosent for sektoren samlet.

Foto: Statistisk sentralbyrå (SSB)