Riksrefser skal kåre Norges eksportvinner

– Det skjer mye i havbruk, biomarine næringer, elektrifisering, digitalisering og vareproduksjon, sier Alexandra Bech Gjørv. Sintef-sjefen leder juryen som skal kåre Norges eksportvinner i 2020.

KASTER GLANS: – Når én bedrift trekkes frem fremfor andre, begynner folk å tenke, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef. Foto: Anders Horntvedt
Næringsliv

– Rangeringer er bra for å skape oppmerksomhet, og næringslivet trenger all den oppmerksomheten det kan få, sier Alexandra Bech Gjørv, adm. direktør i Sintef og fersk juryleder for Eksportprisen.

Bech Gjørv fikk i 2012 status som kjendis og riksrefser. Da la hun frem rapporten fra 22. juli-kommisjonen etter terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya året før.

Mini-CV

Navn: Alexandra Bech Gjørv (54).

Stilling: Konsernsjef i Sintef.

Bakgrunn: Jurist fra Universitetet i Oslo, Oxford University i Storbritannia og Suffolk University i Boston, USA. 17 år i Hydro og Statoil, blant annet som direktør for ny energi. Partner i Advokatfirmaet Hjort 2010-15. Konsernsjef i Sintef siden 2015, samt styreleder i Hafslund E-Co.

– Det er nok ingen lærdommer fra det arbeidet jeg kan bruke i eksportprisjuryen. Det er nok andre deler av bakgrunnen min som kommer til nytte der, sier hun.

Ved de tidligere kåringene het jurylederen John G. Bernander. 

Fikk 70 kandidater i fjor

Frem fra dype daler og anonyme industribygg dukker hvert år opp uslepne diamanter de fleste av oss aldri har hørt om. 

Eksportprisen 2020

Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedrift.

Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.

Selve prisen deles ut på Eksportkonferansen 26. mars 2020.

Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.

Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer: Eksportandel, lønnsomhet (stamina over tid), innovasjon av produkt og/eller marked samt verdiskaping i Norge.

Eksportprisen deles hvert år ut til en innovativ eksportvirksomhet som kan vise til suksess over tid, og som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

Nominasjonen av Årets Eksportbedrift 2019 er nå startet, og 15. januar er fristen for å nominere kandidater.

Prisen og den tilhørende Eksportkonferansen arrangeres av tre statlige etater og selskaper i samarbeid: Innovasjon Norge, GIEK - Garantiinstituttet for Eksportkreditt og Eksportkreditt Norge.

Alle har den samme sjefen, næringsministeren, som deler ut prisen.

I fjor det kom inn rundt 70 kandidater. 

Etter å ha fått inn kandidatene og samtykke, vurderer en komité av ansatte fra arrangørene alle de nominerte bedriftene.

I mars og april kan du lese om disse kandidatene i en egen artikkelserie i Finansavisen.

Etter ytterligere ett eller to jurymøter utpekes vinneren under Eksportkonferansen på Radisson Blue Scandinavia Oslo, 26. mars 2020.

Innovasjonspartner

Bech Gjørv kaller Sintef norsk næringslivs viktigste innovasjonspartner siden 1950.

– Som leder av en stiftelse med 2.000 ansatte, som samarbeider om forskning og innovasjon med nesten 4.000 små og store kunder hvert år, får jeg et godt bilde av hvilke megatrender som preger næringslivet. Havbruk, biomarine næringer, elektrifisering, digitalisering og vareproduksjon er bransjer og områder det skjer mye på for tiden, sier Bech Gjørv.

– Hvorfor er eksport noe som skal hedres spesielt?

– Samfunnsøkonomene forteller oss at det øker velferdsnivået vårt. Norge er et lite land med en ekstremt åpen økonomi. Vi er avhengige av eksport hvis vi skal opprettholde dagens levestandard, uansett hvor flinke vi er til å selge til norske kunder.

Ingen i olje har vunnet

53,5 prosent av Norges eksport er olje og gass, men så langt har ingen oljerelaterte bedrifter vunnet eksportprisen.

– Er oljebransjen og oljeteknologi velkommen til å søke i det hele tatt?

– Jeg utelukker dem ikke, og kriteriene gir ikke forrang til noen spesielle bransjer. Store deler av leverandørindustrien leverer også til andre vekstnæringer, svarer hun.

Fisk, teknologi og værvarsling er stikkord for bedriftene som har vunnet så langt. Med unntak av Lerøy er ingen av de tidligere vinnerne kommet opp i milliardomsetning.

Tidligere vinnere

2019 Cambi

2018: Airthings

2017: 3B - The fibreglass company

2016: StormGeo

2015: Lerøy Seafood

2014: Jets Vakuum

– De store eksportvolumene skapes av store bedrifter i tradisjonelle næringer som sjømat, tømmer, aluminium, elektrisitet og kunstgjødsel. Hvorfor er det ikke flere av disse blant vinnerne?

– Jeg vil ikke kommentere tidligere juryers arbeid, men alt må starte i det små, sier hun og nevner Nel som eksempel.

Nel startet som en avlegger fra Hydro, og er i dag et børsnotert selskap med børsverdi på rundt 10 milliarder kroner.

– Dessuten er det bare bra med diskusjon om hva som er en verdig vinner. Når én bedrift trekkes frem fremfor andre, begynner folk å tenke, sier Bech Gjørv.

For å vurdere kandidatene ser juryen og sekretariatet på regnskapsresultater, begrunnelsen fra den som nominerer og bedriftens vurdering av sitt eget kandidatur.

Kommunikasjonsrådgiver Jannicke Bache-Wiig i GIEK understreker at alle kan nominere, uansett hvor inhabile de er.

– Vi får inn nominasjoner fra bedriftene selv, ansatte, bankforbindelser og styremedlemmer. Det er opp til bedriften selv om de ønsker å delta i den videre prosessen.