Glommen Mjøsen Skog vil ha Moelven Industrier

Prises til to milliarder kroner.

VIL VÆRE MED VIDERE: Adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog ønsker ikke å gi slipp på Moelven Industrier. Foto: Glommen Mjøsen Skog.
Næringsliv

Felleskjøpet Agri og Eidsiva har solgt sine aksjer i Moelven Industrier til et nytt selskap – Skog Holdco.

Forkjøpsrett

Glommen Mjøsen Skog har ifølge en aksjonæravtale forkjøpsrett på disse aksjene. På et styremøte i går, torsdag 2. januar, besluttet Glommen Mjøsen Skog å benytte seg av forkjøpsretten, og vil etter utøvelse av forkjøpsretten få mer enn 50 prosent av aksjene i Moelven Industrier.

Hvor stor eierandel Glommen Mjøsen Skog til slutt vil få kontroll over, vil være avhengig av hvordan AT Skog, Viken Skog og Felleskjøpet Agri forholder seg til beslutningen.

– Glommen Mjøsen Skog har vært den toneangivende, langsiktige og stabile eieren i Moelven Industrier. Vi ønsker å forbli i den rollen, sier adm. direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog i en melding.

To milliarder kroner

Aksjene i Moelven Industrier er i henhold til avtalen med Skog Holdco priset til 16,50 kroner stykket, hvilket verdsetter hele Moelven Industrier til drøye to milliarder kroner.

– Styret i Glommen Mjøsen Skog har også vurdert å ikke utløse forkjøpsretten. Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog og Viken Skog får aksjemajoriteten i Moelven Industrier, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling. Dette mener styret at andelseierne i Glommen Mjøsen Skog ikke er tjent med, sier styreleder Terje Uggen i en melding.

Transaksjonen vil kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.