Mener lønnsomhet er aldri viktigst

– Lønnsomhet har aldri vært og kommer aldri til å bli viktigst for meg, sier Ferd-eier Johan H. Andresen.

LANGSIKTIGE BRILLER: Ferd-eier Johan H. Andresen ser bort fra kortsiktig lønnsomhet og liker heller å følge med på den verdijusterte egenkapitalen. Her fra paneldebatten under NHOs årskonferanse sammen med DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum entret Ferd-eier Johan H. Andresen scenen for å diskutere fremtidens kapitalisme sammen med konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB og Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Moderator Anita Hoemsnes startet med å stille deltagerne følgende spørsmål: Er lønnsomhet det viktigste for dere?

– Lønnsomhet har aldri vært og kommer aldri til å bli viktigst for meg, sa Johan H. Andresen jr. bestemt.

Ved utgangen av 2018 hadde Ferd en verdijustert egenkapital på 31 milliarder kroner og Andresen mener det heller er viktig å fokusere på langsiktig verdiskapning.

– Lønnsomhet er en kortsiktig måling. Det finnes mange selskaper i dag som har bygget fantastiske markedsposisjoner uten å bry seg om lønnsomhet. Jeg tror mange familiebedrifter har bygget en lokal og global posisjon, ved å fokusere på langsiktig verdiskapning. Det gjør at selskapene blir mer robuste når det først kommer en nedtur, noe som alltid kommer, sier han til Finansavisen.

Snevert begrep

Ifølge Andresen jobber Ferd med å bygge verdier og han synes lønnsomhet i den klassiske profitt-tankegangen blir for snever.

– Vi ser heller på utviklingen i den verdijusterte egenkapitalen. Historisk lønnsomhet kan endre seg veldig fort og det er ikke et godt mål for fremtidig kontantstrøm og verdiskapning. Lønnsomhetsbegrepet er for snevert, men det må ikke assosieres som et negativt ord, sier han, og legger til:

– I Ferd har vi selvsagt regneark og gjør grundige analyser før vi investerer i selskaper. På kort sikt kan det være faktorer som gjør at lønnsomheten ikke blir spesielt god. Det kan for eksempel være store investeringer som på sikt vil skape verdi.

Mye tilgjengelig kapital

På NHOs årskonferanse var bærekraft den røde tråden, og tema i nær sagt samtlige foredrag.

– Er du redd for bobletendenser i ESG-aksjer?

– Jeg vil ikke si det er bobletendenser ennå, men vi har sett en reprising av denne type aksjer. Hvis du ser på kjente norske ESG-aksjer som Scatec Solar og Tomra, har begge selskapene overrasket markedet med god og lønnsom vekst, sier han.

At det er mye penger på vei inn i ESG-aksjer, er imidlertid åpenbart, mener Andresen.

– De vil måtte kjempe hardt for å forsvare prisingen. Det gir et signal til andre selskaper at det er mye tilgjengelig kapital ute i markedet. Man rigger seg for bærekraftige løsninger, og det signalet er positivt.

Mindre børs

Like før jul solgte Ferd store deler av sine aksjer i Scatec Solar. Da inkasserte Andresen-familien en gevinst på rundt én milliard kroner.

– Vi tror at Scatec har mer å gå på, men vi brukte pengene på å investere i Sarpsborg-baserte Simployer. Vi har bedre forutsetninger for å lykkes utenfor børs og de seneste årene har vi redusert eksponeringen mot børsnoterte selskaper, sier han.

– Er det lett å finne gode investeringscaser i dagens marked?

– Det synes jeg ikke, og heldigvis er det ikke jeg som finner dem. Innenfor teknologi er det vanskelig å vite hvem som er morgendagens vinnere. På den annen side er det mange av teknologiselskapene som har en kapitallett forretningsmodell innledningsvis, i motsetning til i gamle dager. Det gjør at man har råd til å gjøre noen bomkjøp, uten at de store summene forsvinner, sier han.

Blir invitert 

Andresen trekker frem at gode, unoterte norske selskaper i større grad enn tidligere lett kan hente internasjonal kapital.

– Vi møter stor konkurranse, blant annet fra oppkjøpsfond. Det er hyggelig at vi er blitt invitert inn i kjøpsprosessen, i de tre siste oppkjøpene vi har gjort. De eksisterende eierne har andre hensyn å ta enn kortsiktig profitt, og de ønsker en partner som kan bidra med noe helt annet enn hva oppkjøpsfond kan. Ferd har en mer langsiktig tidshorisont på investeringen, og vi har ingen utålmodige eiere som vil ha tilbake pengene sine i løpet av fem år, sier han, og legger til:

– Vi blir sett på som en troverdig partner og det er den kuleste beskjeden jeg får hver gang vi gjør en transaksjon.