Kraftig regnskapsvekst

Omsetningen i regnskapsbransjen har nå passert 16 milliarder kroner. I 2018 steg den med hele 7,1 prosent, mens veksten i fjor trolig endte på rundt 2,5 prosent.  

TROR PÅ DE SMÅ: – Det er god grunn til å tro at små regnskapsbedrifter med lokal tilhørighet vil klare seg godt også i årene fremover, sier Christine Lundberg Larsen. Foto: Regnskap Norge
Næringsliv

Regnskap Norges ferske bransjerapport viser at aktivitetsnivået i regnskapsbransjen gikk kraftig i været i 2018. Antallet ansatte steg med 256 fra 11.350 i 2017 til 11.606, men omsetningen gikk kraftig i været. De 3.327 virksomhetene som er med i undersøkelsen omsatte i 2018 for 16,3 milliarder kroner, som innebærer en omsetningsvekst på hele 7,1 prosent fra 2017.

– Vi opplever fra tid til annen at omsetningen i regnskapsbransjen gjør et byks. For eksempel tilbake i 2008 da omsetningen steg med hele 12 prosent sammenlignet med året før. Vi antar omsetningsveksten i 2018 hovedsakelig skyldes økt oppdragsmengde, sier adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Lundberg Larsen påpeker at bransjeomsetningen for 2017 ikke er korrigert for at Azets gikk over til avvikende regnskapsår, slik at det er sannsynlig at Azets skulle hatt en noe høyere omsetning i 2017.

– Det er likevel ganske klart at spådommene om regnskapsbransjens død tar utgangspunkt i feil forutsetninger om at regnskapsbransjen er en bransje som ikke er i stand til å tilpasse seg endringer.

Økt outsourcing

Fremdeles er det slik at tre av fire kroner stammer fra salg av regnskapstjenester medregnet årsoppgjør. Deretter er det tjenester knyttet til lønn og HR-administrasjon som genererer mest inntekter for bransjen. Som følge av den teknologiske utviklingen blir prosesser, produkter og tjenester ifølge Lundberg Larsen stadig mer komplekse, og endringene går raskere enn noen gang tidligere. Det fører til at stadig flere bedrifter velger å fokusere på kjernevirksomheten, og outsourcer stab- og støttefunksjoner.

– Vi har derfor god grunn til å tro at utviklingen går i retning av at regnskapsbransjen tilbyr flere tjenester innen lønn- og HR rådgivning, og tar en mer aktiv rolle som bedriftskundenes økonomisjef.

– Estimatene dere opererer med i bransjerapporten tyder på at omsetningsveksten blir langt mer beskjeden i 2019 og 2020. Hva er hovedårsakene til at dere forventer en vekst på bare 2,5 prosent i år, og 4,8 prosent i 2020?

– Estimatene for 2019 og 2020 er kun en matematisk fremskrivning av den historiske utviklingen. De er et forsøk på å forutsi fremtiden basert på hva som allerede har skjedd. Vi kan derfor ikke peke på noen direkte årsakssammenhenger, annet enn at det underliggende observerte mønsteret i tidsserien tilsier at dette er den mest sannsynlige utviklingen rent statistisk, sier Lundberg Larsen.

Smått fortsatt godt

Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har det foregått et betydelig antall oppkjøp og kjededannelser i regnskapsbransjen. Alle oppkjøpene har påvirket bransjens struktur og sammensetning, men fremdeles finner man svært mange små regnskapsforetak i markedet.

– Det er god grunn til å tro at små regnskapsbedrifter med lokal tilhørighet vil klare seg godt også i årene fremover, fordi historien tilsier at de har gjort nettopp det. I henhold til våre analyser er også lønnsomheten til de små regnskapsforetakene imponerende god for majoriteten av dem.

Samtidig er det større forskjeller når det gjelder lønnsomhet blant de små og mellomstore, mens det jevnt over er god lønnsomhet på konsernnivå for de store.

Regnskap Norge kan ikke vise til noen undersøkelser der man har funnet en tydelig årsakssammenheng mellom størrelsen på regnskapsbedriften og hvor godt de henger med i timen på teknologiområdet. Teknologiundersøkelse fra 2018 tyder på at alle aktørene beveger seg mot å tilegne seg mer eller mindre de samme evnene.

– Det virker som det er større forskjeller når det gjelder teknologisk modenhet enn tidligere. Men det ser ikke ut til at disse forskjellene er knyttet til størrelse. Det er de raske som vinner over de trege, og det viser seg at størrelse er underordnet. Evnen til å ta i bruk ny teknologi handler mye om å kunne tilby de beste løsningene til kundene, og skape merverdi. Kundeorientering vil være et nøkkelord fremover for bransjen, sier Christine Lundberg Larsen.