Frykter et fall i omsetningen for adressert post

Posten leverte resultatvekst i fjerde kvartal 2019.

TJENER PENGER: 2019 ble et godt år for konsernet, slår konsernsjef Tone Wille fast. Foto: Sebastian Ludviksen

I fjerde kvartal 2019 fikk Posten et resultat etter skatt på 208 millioner kroner, mot 27 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat før skatt ble på 127 millioner kroner, mot 80 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Driftsresultatet ble på 177 millioner kroner, mot 88 millioner kroner for et år siden.

Posten omsatte i perioden for 6,49 milliarder kroner, mot 6,41 milliarder kroner i fjerde kvartal 2018.

Frykter fall i omsetningen for adressert post

«Volumfallet for adressert post vil fortsette som følge av fortsatt digitalisering. Konsekvensen av endringer i kundebehov vil være et stort fall i omsetning for adressert post og et økende behov for tilpasning av distribusjonsnettverket til markedsutviklingen», skriver Posten i kvartalsrapporten.