Etterlyser flere tiltak fra regjeringen

– Om dette er sterk nok lut er jeg usikker på, men det er nok ikke den siste pakken, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Også NHO etterlyser mer fra regjeringen.

MÅ FÅ LETTELSER: Regjeringen må hjelpe til så norske bedrifter slipper å ha høye utgifter som løper selv når etterspørselen faller. Foto: Are Haram
Næringsliv

For å hjelpe på kriserammede norske bedrifter i kjølvannet av coronaepidemien legger regjeringen frem en krisepakke på minst 6,5 milliarder kroner. Blant annet skal staten ta regningen for permitteringer raskere, etter bare to dager mot 15 dager tidligere, og bedrifter kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner i underskudd mot beskattet overskudd de seneste to årene.

– Det er viktig å sikre likviditeten til bedriftene. Men det er mye som må til, en palett av tiltak. Dette må komme på plass i løpet av et par dager, senest i begynnelsen av neste uke, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Finansavisen.

Særlig etterlyser han tiltak når det gjelder ansatte i karantene og folk som må være hjemme med barn, ettersom barnehager og skoler er stengt.

– Bedriftene mister arbeidskraft når ansatte ikke kan være på jobb, og de må også ta regningen. Det kan vi ikke ha noe av, den regningen må staten ta. Ved alt som har med coronaviruset å gjøre må staten ta over etter to dager, mener han.

– Bedriftene er helt fortvilte, alle merker effekten av at barna må holdes hjemme, fortsetter Almlid.

Skadelige avgifter

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen tror også det vil komme mer fra regjeringen.

– Om dette er sterk nok lut er jeg usikker på, men det er nok ikke den siste pakken, sier han til Finansavisen.

Lier-Hansen mener det var viktig for både ansatte og arbeidsgiversiden å få på plass permitteringsreglene, men tror det viktigste for norske selskaper fremover er likviditetslettelser.

– Avgifter som påløper uten at bedriftene er i drift, er skadelige. Alle typer utgifter som dette må vi dempe, sier han.

Norsk Industri har tatt til orde for at innbetaling av arbeidsgiveravgiften må utsettes. I tillegg er det viktig at nøkkelpersonell får mulighet til å komme på jobb.

– Vi er opptatte av tiltak som gjør at nøkkelpersonell kan komme på jobb når barnehager og skoler stenges. Det er en del av slike ansatte i industrien, og det er vanskelig å opprettholde produksjon når folk ikke kan komme på jobb, forklarer han.

Spår snarlige konkurser

Det største grepet mener Lier-Hansen likevel det var Norges Bank som gjorde. Fredag morgen kom meldingen om at sentralbanken gjennomfører et ekstraordinært rentekutt, en uke før det planlagte rentemøtet. Styringsrenten kuttes med 0,5 prosentpoeng, til 1 prosent. Samtidig ble den motsykliske kapitalbufferen for bankene kuttet fra 2,5 til 1 prosent.

– Den svenske Riksbanken skal låne ut 500 milliarder kroner til kriserammede bedrifter, burde Norges Bank gjort det samme?

– Ikke foreløpig, men at de lempet på de motsykliske kapitalkravene for bankene hjelper. Det gjør at det i realiteten blir 500–600 milliarder mer å låne ut, og det er bra, sier han.

Problemene rammer NHOs og Norsk Industris medlemsbedrifter jevnt over, selv om Lier-Hansen påpeker at det er de rene eksportbedriftene som sannsynligvis sliter mest.

– Vi må prøve å komme oss gjennom denne perioden, og hjelpe norske bedrifter så de unngår konkurs. Jeg tipper de første konkursene kommer i løpet av de neste ukene, spår Norsk Industri-sjefen.

Corona
korona
krisepakke
erna solberg
norsk industri
NHO
stein lier-hansen
ole erik almlid
Nyheter
Næringsliv