Abelia er redd for offentlig stans

Offentlige oppdrag og kontrakter stanses eller utsettes. Abelia anbefaler tvert om nye oppdrag til sine medlemsbedrifter.

Vil unngå stans: Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i Abelia. Foto: Ilja Hendel

NHO-foreningen Abelia ber næringsministeren sikre at ulike offentlige etater ikke avblåser anbud og kontrakter. Ifølge Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide er dette «alvorlig og direkte skadelig». Han mener praksisen vitner om manglende kommunikasjon mellom regjeringen og øvrig offentlig sektor når «Solberg og Sanner pøser ut midler mens underliggende etater lukker pengesekken».

– Fra regjeringen iverksettes store, kostbare krisepakker. Lengre ned i forvaltningen opplever vi at bremsene er satt på, sier Eriksen Søreide.

– I privat sektor sliter man så mye, at det er avgjørende at bremsene ikke også settes på fra offentlig sektor, mener han.

Anbefaler flere oppdrag

– Derfor oppfordrer vi til ikke å utsette, avlyse eller nedskalere oppgaver, og vi ber også regjeringen vurdere å iverksette nye tiltak og oppdrag for å bremse nedkjølingen. Det er aktuelt både innen helse, IKT og andre områder.

Abelia oppfordrer videre regjeringen til å gi offentlig sektor om å videreføre eller forlenge oppdrag der det er mulig på en ubyråkratisk måte.

– Kan man gjøre det uten å få problemer med anbudsreglene?

– Ja, det er et visst rom og visse spesialbestemmelser som tillater dette. Der det ikke er rom, bør vi ser på hvordan vi skaper det.

Nye tiltak på gang

– Får ikke Abelia-bedriftene samme nytte av tiltakene som er rullet ut som andre bedrifter? Er ikke endringen av permitteringsreglene, låne- og garantiordninger eller utsatt arbeidsgiveravgift relevant for disse?

– Jo. Vi støtter hovedtrekkene i dette, på linje med NHO for øvrig. Samtidig ser vi særskilte utfordringer for våre medlemsbedrifter, blant annet innen konsulent- og rådgivningsbransjen.

– Hvorfor skal akkurat disse bransjene ha et større vern mot problemer i den krisen vi er oppe i?

– Regjeringen har varslet et løpende arbeid med nye tiltak, og vi spiller inn dette nå fordi regjeringen nettopp er i gang med å vurdere tiltak for nye bransjer.

Massive permitteringer

– Akkurat nå kom meldingen om at Nav har registrert 84.000 nye arbeidsledige den siste uken. Dette er vel ikke primært fra Abelia-bedriftene?

– Mange av våre medlemmer er blant disse, spesielt oppstartsselskaper som er i en sårbar fase. Jeg frykter at tallet vil øke drastisk. 60 prosent av våre medlemmer frykter permitteringer i løpet av kort tid.

– Skal offentlige etater gjennomføre oppdrag som de kanskje ikke ser seg i stand til å nyttiggjøre seg i denne situasjonen?

– Nei, vi snakker om prosjekter som ble igangsatt fordi de var nødvendige.

– Forventer ikke Abelia ren motkonjunkturpolitikk, som vil kunne hjelpe Abelia-bedriftene, i løpet av kort tid? 

– Det er nødvendig at man iverksetter tiltak over hele bredden av næringslivet for å holde aktiviteten i gang. Offentlige aktører har budsjetter og en stilling som gjør dem spesielt egnet til å bidra til aktivitet nå.

Reverserbare?

– Regjeringens mål er at ekstratiltakene skal være målrettede, effektive og reverserbare. Er Abelias liste over tiltak det?

– Vi er bekymret over at prosjekter som er satt i gang blir avblåst. Samtidig er vi enige i at nye, ekstraordinære prosjekter, som iverksettes på grunn av situasjonen, må være mulig å reversere, men nye prosjekter som iverksettes fordi samfunnet har behov for dem, bør ikke reverseres.