Abelia-sjef Øystein Søreide: – Det er til å miste nattesøvnen av

Torsdag behandler Stortinget krisepakken på 50 milliarder kroner til små og mellomstore bedrifter. 140.000 bedrifter kan falle utenfor, mener Abelia.

MISTET NATTESØVNEN: Øystein E. Søreide i Abelia mener 140.000 bedrifter risikerer ikke å bli omfattet av krisepakken fordi de ikke har fysiske aktiva det kan tas pant i. Foto: Abelia

– Bankene krever ofte pant i fast eiendom, men bedrifter med færre enn 50 ansatte har sjelden det. Ofte har de teknologi, men den kan ikke pantsettes, sier adm. direktør Øystein E. Søreide i Abelia.

Han peker på at det han omtaler som et enormt antall bedrifter kan falle utenfor regjeringens krisepakke som følge av manglende tilgang på bankenes lånekapital.

Mister nattesøvnen

– Hvis vi ser på bedrifter med under ti ansatte, utgjør dette 141.764 bedrifter, ifølge SSB. Ser vi på bedrifter med færre enn 50 ansatte skyter tallet opp til over 190.000, sier Søreide.

Han hevder det er nok til å få ham til å miste nattesøvnen.

– Jeg er spesielt bekymret for teknologibedrifter og oppstartsselskaper. Disse har ofte forretningsmodeller og teknologi til en stor verdi, men som ikke er like lett å pantsette. En hel generasjon bedrifter kan gå tapt, sier han.

– Ikke bare fysiske verdier

Abelia har sendt brev til næringsminister og finansminister med innspill til låne- og garantiordningen, og faren for ikke å få med småbedriftene topper bekymringslisten fra Abelia.

– Regjeringens garanti- og låneordninger må ikke begrenses til fysiske verdier å ta pant i, konkluderer Søreide.