Coronaviruset: Endrer tollforskriften midlertidig

Som følge av coronautbruddet er tollforskriften for direkte kjøring midlertidig endret. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager.

ENDRER TOLLFORSKRIFTEN: Her fra Tollvesenets grensestasjon på Svinesund. Foto: NTB scanpix

– Med denne endringen sikrer vi at kritiske leveranser kommer enkelt frem og kan tas raskt i bruk, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

Nå kan varemottaker disponere over ufortollet vare som blir kjørt direkte til mottaker, når dette er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten.

Det blir også endringer for fullstendig utfylt deklarasjon. Fristen utsettes fra ti til 30 dager dersom tollagerholder som følge av virusutbruddet ikke er i stand til å overholde den ordinære fristen.

– Fullstendig utfylt deklarasjon må uansett legges frem innen 30 dager eller innen den frist tollmyndighetene fastsetter, opplyser etaten.

Endringen trer i kraft umiddelbart og vil gjelde inntil videre.

(©NTB)