Ringnes-selskap foreslår halvvering av utbytte

Eiendomspar tar effektene fra corona innover seg.

KUTTE: Eiendomsspar kutter i utbyttet.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

I lys av dagens kritiske samfunnssituasjon har styret i Eiendomsspar besluttet at det tidligere foreslåtte utbyttet på 6,50 kroner per aksje halveres til 3,25 kroner per aksje. Det fremgår av en børsmelding torsdag kveld.

Eiendomsspar har lav gjeldsgrad og en god likviditetssituasjon. Styret ønsker likevel å vise forsiktighet i den uforutsigbare situasjonen som nå råder, med de smertefulle konsekvenser den har for enkelte av våre leietagere. I tillegg er det et ønske om at selskapet skal kunne gripe fatt i de muligheter som måtte komme.