Krever nye regnskapsfrister

Mange selskaper vil være sjanseløse til å klare fristene for innlevering av offentlige oppgaver, mener adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Nå ber han om at fristene utsettes.

IKKE MULIG: – Det er ganske åpenbart allerede nå at det for veldig mange ikke vil være mulig å overholde de frister som gjelder, sier Per Hanstad. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

– Korona-viruset og konsekvensene dette har for de rapporteringspliktige, gjør at vi allerede nå ber Finansdepartementet og Næringsdepartementet om å endre fristene for levering av ulike offentlige oppgaver, sier Hanstad.

Han vil ha nye frister blant annet for innlevering av skattemeldingen, årsregnskap og årsberetning og for avholdelse av generalforsamling.

– Fristen for innlevering av skattemeldingen for selskaper bør utsettes fra 31. mai til 30. september, mens fristen for fastsetting av årsregnskap og generalforsamling bør skyves fra 30. juni til 30. september og da med innsendelse til regnskapsregisterert innen 31. oktober, sier Hanstad.

– Har ikke førsteprioritet

Han mener at det er temmelig opplagt at arbeidet med å lage regnskap som viser resultatet av virksomheten i 2019 nå ikke kan ha førsteprioritet blant regnskapsførere og ansatte i økonomifunksjoner i bedriftene. I tillegg er ansatte i økonomifunksjoner og regnskapsførere med mindre barn som andre, rammet av stengte barnehager og skoler.

– Alt dette gjør at regnskapsproduksjonen går saktere enn tidligere år. Når vi vet at mange rapporteringspliktige også i et normalår sliter med å levere oppgavene til fastsatte frister, er det ganske åpenbart allerede nå at det for veldig mange ikke vil være mulig å overholde de frister som gjelder.

Dette betyr ifølge Hanstad at når revisor mottar regnskapene til revisjon, så er de allerede betydelig forsinket.

Ferskvare

– Regnskapsinformasjon er og bør være ferskvare. De regnskapspliktige og revisorene er derfor opptatt av å utarbeide og revidere regnskapene så raskt som mulig etter utløpet av regnskapsåret.

I år vil imidlertid spredningen av korona-viruset gjøre dette vanskelig.

– I tillegg er usikkerheten om fremtiden nå så stor for mange virksomheter, at eksempelvis vurderingen av fortsatt drift forutsetningen ved regnskapsavleggelsen vil bli svært vanskelig og i noen tilfeller ikke mulig.

Hanstad er også klar på at reglene for ileggelse av tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr må tilpasses de endrede reglene for levering.

per hanstad
revisorforeningen
coronavirus
regnskap
Nyheter
Næringsliv