– Kapitalkravet i aksjeselskaper bør reverseres

– Tiden er åpenbart inne til å vurdere om senkningen av kapitalkravet i aksjeselskaper har fått for store negative konsekvenser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

ØKT KRIMINALITET: Per Hanstad tror at ingen revisjon og et lavt krav til kapitalinnskudd vil gjøre at omfanget av arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet vil øke. Foto: Eivind Yggeseth

Hanstad er ikke i tvil om at senkningen av kapitalkravet fra 100.000 til 30.000 kroner har bidratt sterkt til at mange flere selskaper velger aksjeselskapsformen. I tillegg mener han at fjerningen av revisjonsplikten for små selskaper har forsterket denne utviklingen.

– De siste årenes utvikling har vist at det lave kapitalkravet gjør at det etableres mange selskaper som åpenbart ikke har den kapitalbasen de burde hatt og som således har liten mulighet for å lykkes. I tillegg erfarer vi at stadig flere useriøse aktører utnytter den velrenommerte aksjeselskapsformen, sier han.

– Tiden er åpenbart inne til å vurdere om senkningen av kapitalkravet i aksjeselskaper har fått for store negative konsekvenser og således bør reverseres.

Økt risiko

Et enstemmig storting har bestemt at det i et samfunnsperspektiv ikke er nødvendig med en revisjon av aksjeselskaper med en omsetning på mindre enn seks millioner kroner. Hanstad er imidlertid av den oppfatning at det åpenbart representerer en risiko at nær 60 prosent, eller 250.000 norske selskaper, i dag kan velge bort revisjon.

– Ingen revisjon, et lavt krav til kapitalinnskudd og en stadig redusert offentlig kontroll og tilsynsvirksomhet, gjør at omfanget av arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet vil øke i tiden fremover. I tillegg må det fortsatt forventes et økt antall konkurser i små selskaper, sier Hanstad.

Han savner en mer helhetlig tenkning og en bedre avveining mellom forenklings- og kontrollhensyn blant våre politikere.

– Dette er ikke først og fremst et problem for oss som bransje, men for samfunnet, som må leve med svekket kontroll og oppdagelsesrisiko.