Fysioterapeuter varsler akutt pengemangel og konkurser

Fysikalske institutter er pålagt å stenge som følge av coronautbruddet. Det har ført til en akutt pengekrise, og mange står nå i fare for å gå konkurs.

KRISE: Regjeringens økonomiske krisepakke gir ikke dekning for de faste driftsutgiftene, mener Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). Foto: NTB Scanpix

Regjeringens økonomiske krisepakke ivaretar den enkelte fysioterapeuts behov for livsopphold, men gir ikke dekning for de faste driftsutgiftene, påpeker Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).

PFF organiserer fysioterapeuter som jobber i kommunehelsetjenesten med kommunale driftsavtaler, og dem som jobber privat.

De ber om at regjeringen kommer med en tiltakspakke som siker at privatpraktiserende fysioterapeuter klare seg gjennom krisen.

(©NTB)