ESA gir grønt lys for kompensasjon til norske selskaper

EØS-tilsynet ESA gir tommelen opp for kontantstøtte til norske bedrifter. Coronakontantstøtten for bedrifter skal etter planen lanseres fredag klokka 21.

GRØNT LYS: President for EØS-tilsynet ESA, Bente Angell-Hansen Foto: Heiko Junge
Næringsliv

Fredag formiddag sendte Norge en såkalt notifikasjon, et formelt varsel, til ESA, som i løpet av noen timer ga klarsignal. Dermed er det fastslått at ordningen ikke bryter med EØS-reglene om statsstøtte til bedrifter.

– Etter tett dialog med norske myndigheter har ESA fredag godkjent en tilskuddsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjoner som driver skattbar økonomisk virksomhet, sier president for EØS-tilsynet ESA, Bente Angell-Hansen, i en pressemelding.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene.

Klokka 21 holder regjeringen en pressekonferanse om ordningen. På pressekonferansen skal også søknadsportalen, hvor bedriftene kan søke om kontantstøtten, lanseres.

Regjeringen har tidligere sagt at søknadsportalen skal være klar 17. april. Finans Norge har, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap Bits, bidratt med å utvikle den helautomatiserte ordningen.

Kompensasjonsordningen blir forvaltet av Skatteetaten.