Øker produksjonen under coronakrisen

Produksjonen har økt og ingen er blitt permittert i Amesto AccountHouse etter at coronapandemien brøt ut. – Vi er forberedt på at det blir tøffere og at også vi kommer til å merke det på kroppen, sier adm. direktør Siri Nilssen.

TRAVLE TIDER: – Det har nok hjulpet bransjen vår at vi nå står midt oppe i årsoppgjøret, sier Siri Nilssen. Foto: Amesto
Næringsliv

– For meg har det aller viktigste vært å hjelpe kundene våre og oss selv gjennom krisen. Ingen er permittert og vårt mål om å opprettholde produksjonen er innfridd. Vi har til og med greid å øke den noe, sier Nilssen.

Hun mener at gode forberedelser har vært nøkkelen til at Amesto AccountHouse så langt har klart å holde coronakrisen på armlengdes avstand.

– Vi får nå igjen for de grepene vi har gjort tidligere. Vi har vært godt teknologisk forberedt. Alt er i skyen og våre medarbeidere jobber like godt fra et hjemmekontor som fra kontorpulten på jobben.

Erfaring fra krisehåndtering

Amesto har kjørt ut utstyr til ansatte som har hatt behov for det og brukt mye ressurser på å sikre at hverdagen på hjemmekontor skal fungere godt.

– Da krisen slo inn over oss var jeg glad for at jeg hadde erfaring fra krisehåndtering fra tidligere jobber, selv om ikke noe kan sammenlignes med utfordringene vi sto overfor i mars. Da som nå var god kommunikasjon til ansatte helt avgjørende, sier Nilsen.

– Det første vi gjorde da vi skjønte hva som var på vei var å sette ned beredskapsgrupper. Det ble mange videomøter i den perioden. Vi gjorde det vi anbefaler kundene våre å gjøre. Vi la beredskapsplaner, var tett på ansatte og kunder og sørget for kontroll på likviditeten. Det siste er helt avgjørende.

Traff i årsoppgjøret

Coronapandemien har truffet regnskapsbransjen midt i årsoppgjøret.

– Det har nok hjulpet bransjen vår at vi nå står midt oppe i årsoppgjøret. Det er en travel tid for oss. Vi har likevel merket en nedgang innenfor noen av våre virksomhetsområder, som gjenspeiler aktivitetsnivået i næringslivet. Vi blir også negativt påvirket hvis større kunder hos oss går til permitteringer og oppsigelser.

Samtidig som permitteringsvarsler ruller over bedriftsnorge så har det kommet krisepakker. Mange av disse pakkene har betydd økte og nye arbeidsoppgaver for både regnskapsførere og revisorer.

– Det har blitt mye nytt for kundene å sette seg inn i, og vår rolle som rådgiver er nok blitt enda viktigere enn hva den har vært tidligere for mange av kundene våre. Samtidig har vi også bestemt oss for å gi kundene gratis rådgivning innenfor visse rammer. 

Amesto blogger, sender ut informasjon og hjelper også kundene direkte.

– Dette er en dugnad, og det er i alles interesse at norsk næringsliv klarer seg så godt som mulig gjennom denne tøffe perioden.

God posisjonering

For bedrifter som kommer inn under kontantstøtteordningen blir regnskapsførerhonoraret definert som en fast kostnad. Det betyr at honoraret kan bli refundert gjennom regjeringens krisepakker. Regnskapsfører og revisorer er også de som skal attestere når bedriftene søker om å få refundert sin faste kostnader under kontantstøtteordningen.

– Regnskapsbransjen har posisjonert seg bra i krisen og Regnskap Norge har utvilsomt gjort en god jobb for å vise at vi er en viktig aktør i samfunnet. Vi klarer oss bra nå, men vi er også forberedt dersom det kommer tøffere tider. Det er jo ingen som vet hvor lenge dette kommer til å vare, sier Siri Nilssen.

regnskap norge
amesto
siri nilssen