Krevende kontantstøtte

Halvparten av kontantstøttesøknadene er allerede avvist. – Vårt råd er å bruke mer tid på disse slik at feilene blir luket bort, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

KOMPLISERT: – Søknaden om kontantstøtt er veldig utfordrende. sier Per Hanstad. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

10.000 søknader om kontantstøtte for virksomheter som har stor omsetningssvikt som følge av covid-19-pandemien har allerede vært gjennom første runde av søknadsprosessen. Halvparten av søknadene ble avvist.

– Søknaden om kontantstøtte er veldig utfordrende. Du må blant annet kunne definere hvilke kostnader som er uunngåelige og hva du faktisk kan ta med i den måneden du søker for. Du må også velge korrekt omsetningsgrunnlag og beregne omsetningsfall, sier Hanstad.

Ifølge sjefen i Revisorforeningen ble mange av søknadene avvist fordi mange av bedriftene havnet på et stønadsbeløp som var lavere enn minstebeløpet på 5.000 kroner. Det skal også ha vært et problem at mange av søkerne hadde utestående både skatter og avgifter som de må innfri før de er aktuelle for kontantstøtte.

– Vårt råd er å bruke god tid på denne søknaden. Søknads- og kontrollprosessen er automatisert, og det gjelder å få luket bort alle potensielle feil før man sender fra seg søknaden. Er det feil og mangler vil den i første omgang bli avvist.

Involver revisor

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Hanstad mener at bedriftene gjør klokt i å involvere revisor umiddelbart.

– En slik bekreftelse skal også uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020. Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god idé å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon, sier han.

revisorforeningen
per hanstad