Vil bruke opsjoner i krisetider

Christoffer Herheim i Optio Incentives mener at bedrifter i for liten grad tar i bruk aksjer som kompensasjon for lønnskutt. – Slik det er i dag så betaler de ansatte ofte en for stor andel av spleiselaget, sier han.

BETALER FOR MYE: – Slik det er i dag så betaler de ansatte ofte en for stor andel ved et lønnskutt, sier Christoffer Herheim. Foto: Optio Incentives
Næringsliv

Coronapandemien har medført at mange norske bedrifter har sett seg nødt til å permittere store deler av arbeidsstyrken.

– For mange bedrifter er det helt nødvendig å kutte ned på utgiftene for å få selskapet gjennom en krisesituasjon. For noen selskaper er det selvsagt et reelt behov for å permittere. Men det finnes også tiltak som bedriftene selv kan iverksette som gjør at full permittering på sikt ikke trenger være det beste alternativet, sier Herheim.

Kollektivt lønnskutt kan ifølge Herheim i mange tilfeller være en bedre løsning.

– Vi har hørt om en rekke virksomheter der både ledelsen og de ansatte går midlertidig ned i lønn. Kollektive lønnskutt er i utgangspunktet et godt tiltak som umiddelbart bremser selskapets kostnader, samtidig som produktiviteten opprettholdes.

Behov for insentiver

Han mener likevel at kostnaden ved et lønnskutt i mange tilfeller i for stor grad legges på de ansatte, mens aksjonærene «sitter stille i båten» og vil kunne sitte igjen med de samme verdiene som før krisen så snart risikoelementene faller bort.

– Jeg mener at det er gode grunner for at aksjonærene kan dele noe av den potensielle oppsiden ved å gi de ansatte aksjer eller opsjoner i selskapet for å kompensere for noe av lønnskuttet. Samtidig kan man gi de ansatte insentiver til å bidra med innsats tilbake til selskapet og aksjonærene ved at aksjene kommer med en opptjeningstid, eller i form av opsjoner.

Herheim har selv vært med på en lønnsreduksjon i forbindelse med en selskapskrise der opsjoner var en del av totalpakken.

– For meg ble det en god løsning. Da selskapet kom seg ut av krisen var det mulig å realisere en solid gevinst på opsjonen, sier han.

Likviditetsskvis

Det finnes mange måter å strukturere et slikt aksjekompensasjonsprogram på. Et element det vil være viktig å vurdere er skatt.

– Generelt trenger hverken selskapet eller den ansatte å skatte i det det utstedes løfte om en aksje eller en opsjon. Men når opsjonen innløses og aksjen bytter hender må deltageren betale inntektsskatt på gevinsten, og arbeidsgiveren tilsvarende arbeidsgiveravgift.

Dette kan ifølge Christoffer Herheim sette både den ansatte og selskapet i en likviditetsskvis, dersom det viser seg å være vanskelig å selge unna noen aksjer for å dekke innløsningsprisen eller skatteregningen som kommer som følge av gevinsten.

– Det er gode muligheter for at det vil bli gjort endringer i skattereglene som vil gjøre opsjoner mer skattemessig gunstig. Blant annet foreslås det at lønnstap og risiko i vekstfasen bør ses på som en kapitalinvestering på lik linje med finansielle investorer, og dermed skattlegges på samme nivå, og at opsjonen ikke skattlegges ved innløsning, men ved realisering av aksjen, sier han.

opsjoner
lønnskutt
Nyheter
Næringsliv