NHO mener flere bedrifter bør få dekket 90 prosent av faste utgifter

Det er ingen grunn til å opprettholde skillet i regjeringens kontantstøtteordning mellom bedriftene som er pålagt stenging og de som ikke er det, mener NHO.

ØKENDE RISIKO: Mange selskaper finner aldri olje, og staten blir sittende igjen med regningen – med andre ord leterisikoen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime
Næringsliv

Arbeidsgiverorganisasjonen har laget fem punkter som de mener det er behov for at endres i ordningen.

Blant annet mener NHO det ikke er grunn til å skille mellom bedrifter som er lovmessig stengt ned, som frisører og fysioterapeuter, og bedrifter som selv blir tvunget til å stenge ned som følge av at markedet har blitt kraftig forverret.

– Den såkalte 90-prosent regelen bør gjelde for alle, altså at man får dekket 90 prosent av de faste kostnadene, skriver de.

Videre vil NHO fjerne egenandelen på 10.000 kroner, fjerne avkortingen for støttebeløp over grensen på 30 millioner kroner, og de vil også forlenge ordningen og sørge for at den tar høyde for de spesielle utfordringene sesongbedrifter har som følge av coronakrisen.

(©NTB)

coronakrisen
NHO
kontantstøtte