Egenandelen i kompensasjonsordningen for bedrifter halveres

Egenandelen for bedrifter halveres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner i regjeringens kompensasjonsordning for at flere små bedrifter skal kunne kompenseres.

VURDERER FORLENGELSE OG ERSTATNING: Regjeringen og justisminister Monica Mæland (H). Foto: Ivan Kverme
Næringsliv

Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges, eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har incentiver til arbeid og aktivitet, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Kompensasjonsordningen for april måned åpnet fredag, og regjeringen har gjort flere endringer.

Bedrifter kan motta gaver for inntil 3.000 kroner pr. måned uten at det skal inkluderes i omsetningen, og dyrefôr og lønn for stell av dyr inkluderes for bedrifter som driver tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten, sa Mæland.

Sesongbedrifter vil få en egen beregningsmodell for kompensasjon fra mai, og de vil få etterbetalt den ekstra kompensasjonen de skulle hatt for mars og april når de søker i mai, opplyste hun videre.

kompensasjonsordningen
egenandel
regjeringen
justisminister
monica mæland