Antler skal hente 6 milliarder kroner til internasjonalt fond

Selskapsgeneratoren og investeringsfondet Antler jobber med å hente inn kapital for å trappe opp investeringene i norske og internasjonale gründerselskaper.

Redigering: Karoline Elgesem
Næringsliv

– Vi har i praksis skapt en ny aktivaklasse. Ingen andre gir investorer tilgang til nystartede selskaper så tidlig, og ingen andre globale miljøer jobber så systematisk mot entreprenører av høy kvalitet, sier Trond Riiber Knudsen (56), investor og rådgiver for Antler, som er et internasjonalt investeringsselskap og gründerfabrikk med norske røtter.

Selskapsgenerator, startup-generator, selskap som produserer selskaper, er Antler blitt beskrevet som.

Det ble grunnlagt i Singapore i 2017, av de norske McKinsey-veteranene Magnus Grimeland, Fridtjof Berge og Vegard Medbø.

Finansavisen har tidligere fortalt om Magnus Grimeland, marinejegeren som ble startup-konge.

De seneste tre årene har Antler tatt opp 1.500 gründere i systemet sitt og investert i over 170 selskaper skapt av disse gründerne. Systemet har filialer i Sydney, Singapore, Nairobi, Amsterdam, London, Oslo, Stockholm, New York, Los Angeles og São Paulo i Brasil.

– I tillegg er vi i ferd med å etablere oss i flere nye markeder, sier Bjarne Abrahamsen (38), finansdirektør i Antler.

Han nevner Midtøsten, India, Kina og Indonesias hovedstad Djakarta som kandidater.

Tar opp 3–5 prosent

Antler jobber etter en traktmodell:

* De mottar søknader fra potensielle gründere som går gjennom en grundig intervjuprosess. 

* De som er best kvalifisert får tilbud om å delta på Antler's seksmåneders program. 

* Det resulterer i muligheten til å pitche for Antlers investeringskomité. 

* Komitéen tar en investeringsbeslutning basert på gründerteam, forretningsidé og teknologien deres.

– Grunnidéen vår er at det finnes mange flinke folk i gode jobber som drømmer om å bli gründere, men som aldri gjør det. Det mulighetsrommet vil vi fylle på global basis, sier Riiber Knudsen.

Etter å ha tatt opp rundt 3-5 prosent av søkerne, jobber gründerne sammen med Antler i en periode på rundt tre måneder. 

Da mottar omtrent en tredel av disse mottar en investering og, oppretter selskap med en fast verdivurdering på 10–15 millioner kroner, avhengig av geografi.

Antler skyter inn beløpet som gjør at selskapet får en eierandel på 10 prosent.

PÅ PENGEJAKT: Antler vil hente internasjonal kapital for å hjelpe gründerselskaper med å vokse. Foran (fra venstre) Alexandra Haudemann-Andersen (program manager), Bjarne Abrahamsen (finansdirektør). Bak (fra venstre): Kristian Jul Røsjø (Antler Oslo-sjef) og Trond Riiber Knudsen (investor og rådgiver). Foto: Anders Horntvedt

– I USA er beløpene dobbelt så høye. Slik er det i USA, sier Riiber Knudsen.

– Vårt strukturelle alfa

– Jeg kaller dette vårt strukturelle alfa. Vi kommer inn til en fast pris etter en ekstrem due diligence-prosess. For institusjonelle investorer og forvaltere av familieformuer er det meget attraktivt å få komme inn som investor så tidlig, sier Abrahamsen, som tidligere har jobbet for JP Morgan i London og New York og for SEB i Stockholm.

Riiber Knudsen jobbet i McKinsey i 25 år, var senior partner og global leder for Marketing & Sales Practice frem til 2015.

RÅDGIVER OG INVESTOR: Trond Riiber Knudsen. Foto: Anders Horntvedt

Nå er han tidligfaseinvestor og rådgiver.

Fordelen for gründeren er tilgang til nettverk, investorer, startkapital og mulighet til å teste idéen.

Venture-investeringer er det mange som driver med, men bare vi gjør dette så systematisk og så tidlig
Trond Riiber Knudsen

Antler får på sin side tilgang til talentfulle gründere med konkrete forretningsidéer, samt innsikt i hva slags idéer og problemstillinger som preger hundrevis av talentfulle gründere på seks kontinenter.

– Venture-investeringer er det mange som driver med, men bare vi gjør dette så systematisk og så tidlig. Hvis en investor ønsker å komme inn etter at selskapet er tatt opp i en akselerator, er prisingen mye høyere, sier han.

Skal hente 6 milliarder kroner

I dag har Antler syv fond med til sammen rundt 150 millioner dollar i kapital som enten er blitt investert eller som venter på å bli investert i tidligfaseselskaper.

– Innen utgangen av 2021 er planen å hente 600 millioner dollar, altså rundt 6 milliarder kroner, som kan brukes til oppfølgingsinvesteringer, sier Abrahamsen.

Disse pengene skal hentes fra pensjonskasser, øvrige institusjonelle investorer og family offices.

– Hvordan jobber dere med dette, rent praktisk?

– Arbeidet er ledet av vårt capital-team innad i Antler, som samarbeider på tvers av seks kontinenter om dialog med institusjoner, familiekontorer og andre investorer, svarer Abrahamsen. 

Han opplyser at flere dialogene er med eksisterende investorer, samt større aktører med interesse for å investere i et større, globalt Antler-fond. 

– I tillegg har vi samtaler med andre investorer som, i tillegg til finansiell oppside, er ute etter å lære om tidligfasetrender, se på mulig dealflow samt å være en del av et globalt nettverk som jobber med eksepsjonelle gründertalenter. 

– Hvordan har det gått så langt?

– Mottagelsen er veldig god, og vi er i langt fremskredne samtaler med flere institusjoner som ønsker å komme inn som de første investorene i det nye fondet. Vi startet de innledende samtalene i annet kvartal i år.

– Hvilke problemer kan corona-pandemien skape for dere?

– Vi mener vi har en robust modell. Vi har innebygde motsykliske trekk, og for mange gründere er dette tidspunktet for å bygge sitt eget selskap, sier han.

Fondet vil ha base i Luxembourg.

– Luxembourg er veletablert som sete for internasjonale fond. Vi kunne ikke ha etablert et slikt fond i Oslo, for eksempel. Vi kan ikke kreve at globale investorer skal begynne å forholde seg til norsk aksjelov for å gjøre investeringer rundt om i verden.

antler
trond riiber knudsen
bjarne abrahamsen
Nyheter
Næringsliv