Statens eierberetning for 2019

Næringsminister Iselin Nybø legger frem statens eierberetning for 2019. Vi overførte pressekonferansen direkte. Sendingen var ferdig kl. 9:10.

Næringsminister Iselin Nybø (Venstre) legger frem statens eierberetning for 2019. Foto: Iván Kverme / Finansavisen
Næringsliv

Statens eierberetning omhandler statens eierskap i 73 selskaper som forvaltes direkte av et departement, og gir en samlet oversikt over selskapenes strategi, måloppnåelse, økonomiske utvikling og viktige hendelser i året som har gått.

Beretningen beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap og gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene.

— Staten er en stor og viktig eier i Norge. Hvordan staten utøver eierskaperskapet er vesentlig både for selskapene og for fellesskapets verdier, sier næringsminister Iselin Nybø.

Se mer om statens eierskap i norske selskaper.

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

Finansdepartementet

Folketrygdfondet (særlovselskap)100%-

Forsvarsdepartementet

Rygge 1 AS100%-

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Midt-Norge RHF100%3
Helse Nord RHF100%3
Helse Sør-Øst RHF100%3
Helse Vest RHF100%3
Nordisk institutt for Odontologiske materialer AS49%3
Norsk Helsenett SF100%3
AS Vinmonopolet (særlovselskap)100%3

Klima- og miljødepartementet

Bjørnøen AS100%3
Enova SF100%3
Kings Bay AS100%3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalbanken AS100%2

Kulturdepartementet

Carte Blanche AS70%3
AS Den Nationale Scene66,67%3
Den Norske Opera & Ballett AS100%3
Filmparken AS77,6%-
Nationaltheateret AS100%3
Norsk rikskringkasting AS100%3
Norsk Tipping AS (særlovselskap)100%3
Rogaland Teater AS66,67%3
Rosenkrantzgate 10 AS3,07%-
Talent Norge AS33,33%3
Trøndelag Teater AS66,67%3

Kunnskapsdepartementet

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS100%3
Simula Research Laboratory AS100%3
Universitetssenteret på Svalbard AS100%4

Landbruks- og matdepartementet

Graminor AS28,2%3
Kimen Såvarelaboratoriet AS51%3
Statskog SF100%3
Staur gård AS100%3

Nærings- og fiskeridepartementet

Aker Kværner Holding AS30%2
Ambita AS100%1
Andøya Space Center AS90%3
Argentum Fondsinvesteringer AS100%2
Baneservice AS100%1
DNB ASA34%2
Eksportfinans ASA15%2
Eksportkreditt Norge AS100%3
Electronic Chart Centre AS100%2
Entra ASA8,24%1
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS100%3
Flytoget AS100%1
GIEK Kredittforsikring AS100%1
Innovasjon Norge (særlovselskap)51%3
Investinor AS100%2
Kongsberg Gruppen ASA50,001%2
Mantena AS100%2
Mesta AS100%1
Nammo AS50%2
Nofima AS56,8%3
Norges sjømatråd AS100%3
Norsk Hydro ASA34,26%2
Nysnø Klimainvesteringer AS100%2
Posten Norge AS100%2
Siva - Selskapet for Industrivekst SF100%3
Space Norway AS100%3
Statkraft SF100%2
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS100%3
Telenor ASA53,97%2
Yara International ASA36,21%2

Olje- og energidepartementet

Equinor ASA67%2
Gassco AS100%3
Gassnova SF100%3
Petoro AS100%3
Statnett SF100%3

Samferdselsdepartementet

Avinor AS100%3
Bane NOR SF100%3
Entur AS100%3
Norske tog AS100%3
Nye Veier AS100%3
Vygruppen AS100%2

Utenriksdepartementet

Norfund (særlovselskap)100%3

Mer om kategoriene 1, 2 og 3

Basert på statens mål som eier og hvorvidt staten har en begrunnelse for eierskapet er selskapene delt inn i tre kategorier. 

Selskapene som primært opererer i konkurranse med andre er i kategori 1 og 2. Selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre er i kategori 3.

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid og hvor staten ikke lenger har en begrunnelse for eierskapet. Regjeringen har en ambisjon om å redusere statens eierskap i disse selskapene.

I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet. Begrunnelsene for eierskapet i hvert selskap ivaretas gjennom at staten eier en bestemt andel i selskapet og som oftest gjennom bestemmelser i vedtektene.

I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål.

iselin nybø
Nyheter
Offentlig
Næringsliv