Gelato og Henrik Müller-Hansen får inn Tellef Thorleifsson i Norfund som investor

Regnskapene til Gelato-sjef Henrik Müller-Hansen viste 161 millioner kroner i minus i fjor, men Norfund-sjefen satser likevel 5,5 millioner kroner på selskapet.

OPTIMIST TROSS RØDE TALL: – Vi går ikke med tap. Dette er investeringer som er blitt gjort i henhold til plan, sier Henrik Müller-Hansen, konsernsjef i Gelato. Foto: Anders Horntvedt
Næringsliv

 – Vi går ikke med tap. Dette er investeringer som er blitt gjort i henhold til plan. Vi har gått inn i nye land, nye produksjonsenheter, nye selskapsstrukturer og nye distribusjonssamarbeider, sier Henrik Müller-Hansen (47), konsernsjef i Gelato.

Selskapets ambisjon er å bli trykkeribransjens svar på Airbnb eller Uber. Bedriften eier ikke trykkerier selv, men selger ledig kapasitet ved trykkerier over hele verden.

Selskapet er til stede i 30 land og hevder å kunne levere til nærmere 200 land og 5 milliarder mennesker på under 72 timer.

Selv var svenske Müller-Hansen norgessjef i Tele2 fra 2003 til 2006. I 2007 etablerte han Gelato sammen med Pål T. Næss og Mike Arbuzov. Det var en portal for privatpersoner som skulle trykke opp takkekort, julekort og lignende.

OP Invest (Gelato)

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter504,2389,8
Driftsresultat−160,4−98,5
Resultat før skatt−161,6−98,8
Årsresultat−125,6−80,4

Det tilbyr bedriften fortsatt, men Miele, Elkem, Survitec, Hydro, Thermo Fisher og Jotun er noen av kundene Müller-Hansen kan slå i bordet med.

– Nå har vi også lansert en API-løsning som gjør det mulig å integrere Gelatos plattform med nettbutikker som selger trykk i form av for eksempel kopper, klær og plakater. Det gjør at alle som driver eller ønsker å drive nettbutikk med salg av trykk kan benytte seg av vårt nettverk for å produsere og levere sine varer til sluttkunden, sier Müller-Hansen.

368 millioner kroner i minus

Gelato er blitt genierklært og betegnet som en startup-suksess og et norsk gründereventyr.

Eiere i OP Invest

AksjonærProsent
Henrik Müller-Hansen21,4
PrintOP AB19,1
Dawn Capital13,5
Rysaffe Trustee Company / John K. Hepburn8,6
Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse7,9
Christer Elmehagen7,0
Pål T. Næss5,6
South End AB3,3
Jean-Pierre Rabbath2,0
Christian Paulsboe1,8
Andre9,9
Sum100,0

De seneste årene har imidlertid Gelato vært en dyr affære for eierne.

Siden 2016 har selskapet hatt et samlet resultat før skatt på minus 368 millioner kroner.

Müller-Hansen er imidlertid mer interessert i å snakke om veksten i omsetning, planene fremover og et nytt samarbeid med Shopify, som han betegner som verdens ledende plattform for å sette opp en egen nettbutikk uten å trenge programmeringskompetanse.

– Shopify er, som app-store og Google play, et økosystem der andre selskaper kan koble seg på og tilby sine tjenester Med sitt globale nettverk blir Gelato den mest avanserte og komplette tjenestetilbyderen på Shopify innenfor print-on-demand, sier han.

– Under Covid-19 så vi verdien av å ha et distribuert nettverk med lokale trykkerier som gjør at vi er der hvor kundene våre er, og dit de vil. Mens andre bedrifter mistet tilgangen til kritiske markeder over natten kunne vi levere for kundene våre som normalt, legger han til.

– 2019 ga oss paybacken

Planene er å utvide med trykking på klær i løpet av i år.

– 2019 ga oss paybacken etter fire-fem år med tunge investeringer. I år fortsetter akselerasjonen, til tross for Covid-19. Vi sikter mot mellom 650 og 700 millioner kroner i omsetning og mellom 0 og minus 50 millioner kroner på bunnlinjen. Modellen vår er ekstremt skalérbar, sier han.

Tidligere i år hentet selskapet 83 millioner kroner i fersk kapital. Beløpet kom fra eksisterende aksjonærer, pluss at Norfund-sjef Tellef Thorleifsson (57) kom inn på eiersiden.

Thorleifsson er gründer av investeringsselskapet Northzone og én av Spotifys første aksjonærer. 

– Emisjonen verdsatte selskapet til noe over 2 milliarder kroner, sier Müller-Hansen.

– Hvordan er kapitalbehovet fremover?

– De seneste seneste fem årene har vi investert i selskapsstruktur, team og distribusjon. Det var nødvendig for å bygge dagens Gelato og utnytte potensialet i det nettverket vi har bygget opp. Vi har levert på det som var drømmen vår, sier Müller-Hansen. 

Planen er å utvide med trykking på klær i løpet 2020, og innen få år skal Gelato også kunne tilby boktrykking og 3D-printing.

– Investeringene vi har gjort i software-plattformen, teamet og markedene vi nå opererer i trenger vi ikke å gjøre på nytt, for eksempel Kina og Brasil. Vi kan for eksempel allerede lansere klær på eksisterende plattform. Hvis vi skal akselerere veksten ytterligere, gå inn i 3D- printing eller boktrykk, så er det sannsynlig at vi henter mer kapital, legger han til.

Det gjøres ingen investeringer som grenser opp mot Norfunds mandat
Tellef Thorleifsson, adm. direktør i Norfund

– Det Gelato vi har sett frem til nå, er bare begynnelsen. Nå handler det om å gi entreprenører over hele verden tilgang nettverket vårt og dermed også nye markeder, sier han.

Satser egne penger

Thorleifsson oppgir å ha investert 5,5 millioner kroner i Gelato.

Han leder Norfund, som er den norske statens investeringsselskap i utviklingsland. Selskapet forvalter rundt 25 milliarder kroner.

– Jeg har kjent Henrik Müller-Hansen lenge, og da jeg var i Northzone var Gelato et selskap vi fulgte med på, opplyser Thorleifsson.

– HAR STOR TRO PÅ GELATO: Norfund-sjef Tellef Thorleifsson. Foto: Eivind Yggeseth

Müller-Hansen ledet også et gründerprogram på NHH i noen semestre mens Thorleifsson var gjesteforeleser. 

– Jeg har stor tro på Gelato og stor respekt for det Gelato-teamet har oppnådd. Da Henrik tidligere i år tok kontakt for å høre om jeg ville delta i en emisjon, takket jeg derfor ja.

Thorleifsson ble Norfund-sjef i 2018. Da ble forvaltningen av de private midlene hans satt bort til Formuesforvaltning. 

– Det investeres primært i fond, men det er også noen direkte minoritetsinvesteringer. Det gjøres ingen investeringer som grenser opp mot Norfunds mandat. Styret i Norfund er også orientert om forvaltningen av mine private midler, understreker han.

– Ser du noen fare for rolleblanding eller uheldige koblinger?

– Gelatos virksomhet har pr. i dag ingen krysningspunkter med Norfunds mandat eller investeringsområde, og forventes heller ikke å få det. Min vurdering er således at det ikke er noen fare for interessekonflikter eller uheldige koblinger, svarer han.

Gelato
jan tellef thorleifsson
Henrik Müller-Hansen
shopify
Nyheter
Næringsliv