Tilbake etter krasjlanding

Kristian Falnes er tilbake med solide overskudd etter krasjlandingen i 2018.

DRAR TILBAKE: Fra 2014 til 2017 tjente investor Kristian Falnes i gjennomsnitt 50 millioner kroner på sin diversifiserte handelsportefølje. Etter et dårlig fjorår, er han tilbake med lignende overskudd for 2019. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

Tidligere stjerneforvalter i Skagenfondene Kristian Falnes avsluttet 2019 med et solid overskudd på 43 millioner kroner. 

Resultatet er drevet frem av gode investeringer fra en diversifisert handelsportefølje. Til sammen ga handelsporteføljen en samlet avkastning på 11,2 prosent før skatt. Dette er opp fra en negativ avkastning på 3,9 prosent fra fjoråret. 

Selskapet investerer i flere ulike aktivaklasser. Porteføljen inneholder 54 prosent aksjer, 6 prosent aksjefond, 14 prosent selskapsobligasjoner og 26 prosent høyrentefond. 

I telefonsamtale med Falnes mandag vedrørende den positive bunnlinjen for fjoråret, coronasituasjonen og underskuddet fra 2018, sier Falnes følgende: 

– Jeg har ingen kommentar utover styrets beretning. 

Kristian Falnes

(Mill. kr)20192018
Finansinntekt52,327,4
Finanskostnad6,041,2
Resultat før skatt45,9−14,1
Årsresultat43,8−17,7


Kristian Falnes AS er eid av Kristian Falnes (51%), og øvrige familiemedlemmer (49%). 

Svakt 2018

Etter å ha slått børsen i flere år på rad, gikk 2018 dårligere. Det var spesielt i fjerde kvartal at selskapet tapte store summer. Til sammen tapte selskapet 17 millioner kroner på nedturen. Ved utgangen i 2018 hadde selskapet et urealisert tap på 35 millioner. 

Nedgangen sto i sterk kontrast med tidligere år, etter overskudd på over 50 millioner kroner i gjennomsnitt fra 2014 til 2017. I rekordåret 2014 hadde selskapet en avkastning på hele 25 prosent, hovedsakelig fra en verdiøkning på ulike aksjer. Investeringsfondet er kjent for å slå Oslo Børs hvert år, men for 2019 og 2018 har selskapet ligget et stykke bak. 

Kristian Falnes var med på å bygge opp Skagenfondene til Norges nest største fondsforvalter, kun slått av DNB Asset Management. Han gikk over til private investeringer fra han sluttet i jobben høsten 2014, og har dratt nytte av kompetansen han opparbeidet seg. 

Selskapet deler årlig ut et utbytte på 4,5 millioner kroner, hvorav 50 prosent går direkte i lomma til Falnes og resterende blir delt ut til øvrige familiemedlemmer. Den konservative utbyttepolitikken medfører at selskapets egenkapital har vært voksende de siste fem årene, med unntak av 2018. 

Egenkapitalen har siden 2014 vokst med 150 millioner kroner, og ligger i 2019 på 434 millioner. 

kristian falnes
Nyheter
Næringsliv