Kvinneandelen i toppen av norsk næringsliv øker sakte

Likestillingen i det norske næringslivet utvikler seg langsomt, samtidig som kvinneandelen i ledergruppene viser en økning de siste årene, ifølge ferske tall.

Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

Annethvert år kartlegger CORE Topplederbarometer status for likestillingen i ledergruppene i Norges 200 største selskaper. Tallene for 2020 viser at kvinneandelen på toppen har økt litt de siste par årene, men at utviklingen går sakte.

– I toppledergruppene i disse selskapene er én av fire kvinner, opp fra 22 prosent for to år siden. På aller øverste nivå, blant administrerende direktører, er kvinneandelen 14 prosent, mot ti prosent i 2018, forteller forsker Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og CORE.

Årets tall viser også at 70 av de største norske selskapene mellom mai 2018 og juni 2020 ansatte ny administrerende direktør. 18 av disse valgte en kvinne.

– I samme periode var ikke mer enn åtte av 77 nye styreledere i de samme selskapene en kvinne, sier Halrynjo.

Resultatene viser også at krav om kjønnsbalanse i styrene i liten grad ser ut til å påvirke antallet kvinner i selskapenes toppledergrupper.

De største selskapene som omfattes av kravet, har i snitt 43 prosent kvinner i styret sammenlignet med 19 prosent blant selskapene som ikke omfattes. Men i toppledergruppene er kvinneandelen imidlertid omtrent en firedel i begge grupper av selskaper.

(©NTB)

Nyheter
Næringsliv