Frykter andre runde

Færre bedrifter har stor omsetningssvikt, men nå begynner ordreinngangen å bli bekymringsfull, mener Øystein Dørum i NHO.

Bedringen bremser: Undersøkelsen sjeføkonom Øystein Dørum har gjort blant NHO-bedriftene viser fortsatt bedring, men litt langsommere enn før sommeren. Foto: Are Haram
Næringsliv

NHOs medlemsundersøkelse viser litt bedre tilstand for norske bedrifter i sommer.

Andelen som oppgir at de sliter med lavere etterspørsel har sunket fra 55 til 46 prosent av bedriftene. Dette er imidlertid en mer forsiktig bedring enn frem til forrige undersøkelse.

Nå har 8 prosent av bedriftene en omsetningssvikt på minst 50 prosent, ned fra 14 prosent i forrige undersøkelse.

Sjømat, energibransjen og byggebransjen klarer seg best. Luftfart, transport og reiseliv har flest bedrifter med kraftig omsetningssvikt. 

Over 20 prosent av bedriftene har opplevd økt omsetning de siste fire ukene.

– Bedringen går tregere

– Var bedringen mindre enn du hadde ventet?

– Nei, dette var omtrent som ventet. Først stengte Norge helt ned, og så kom gradvis gjenåpning. Men etter juni har det ikke skjedd stort med smitteverntiltakene, så da er det ikke overraskende at bedringen går litt tregere, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

– Det jeg ble gledelig overrasket over er at andelen bedrifter med mer enn 50 prosent omsetningssvikt har falt så mye, til 8 prosent. Det skyldes i stor grad at folk har måttet legge ferien til Norge, noe som har gitt klar bedring for reiselivsbedriftene. Jeg frykter imidlertid at dette er en forbigående bedring nå som sommerferien er over.

– Knapper og glansbilder

– Hvordan står NHO-undersøkelsen seg mot børsutviklingen?

– Hvis vi ikke får en reell smittebølge nummer to, med fare for en global «double dip», så kan aksjemarkedet kvittere ut at bunnen er passert. Da er spørsmålet hvor man skal plassere pengene, når man får knapper og glansbilder de fleste andre steder, sier Dørum.

VERST: Luftfart, transport og reiseliv har flest bedrifter med kraftig omsetningssvikt. Her fra Oslo lufthavn, der langdistansefly fra Norwegian står langtidsparkert. Foto: Iván Kverme

Han peker på at samfunnet og myndighetene har fått bedre beredskap, bedre oversikt og bedre kunnskap om hva som fungerer i smittehåndteringen.

– Hvilke smitteverntiltak frykter du mest på NHO-bedriftenes vegne?

– En total nedstengning. Men det er også grunn til å være urolig om myndighetene gjør for lite. Den aller største faren for næringslivet er om situasjonen kommer ut av kontroll.

OBS! Ordresvikt

Over halvparten av bedriftene har lavere ordrereserver enn i fjor. 

– Er det et sikkert varsel om ny oppbremsing for bedriftene utover høsten?

– Det er et nokså sikkert varsel om at gjeninnhentingen blir treg, mener Dørum.

Han viser til de to hovedeffektene av corona: Effektene av tiltakene i seg selv og andrerunde-effektene:

– Når en rekke land rundt oss har tosifret fall i aktiviteten til andre kvartal, betyr det dramatiske fall i aktivitet og inntekter, og langt større enn etter finanskrisen. Det betyr lavere kapasitetsutnyttelse og inntjening og det betyr økt usikkerhet, sier Dørum. 

– Det gir igjen lavere investeringer. Norske bedrifter vil trolig investere mindre enn de så for seg, og det vil igjen ramme ordrebasert virksomhet. Vi vil slite med andrerundeeffektene en god stund, tror han.

Samtidig kommer nå oppsigelsene. I reiseliv varsler 37 prosent av bedriftene oppsigelser, og andelen er 27 prosent i industrien. Det er særlig bedriftene som allerede har måttet si opp folk som planlegger nye oppsigelser.

NHO
coronakrisen
nedstenging
øystein dørum
investeringer
smittevern
Nyheter
Næringsliv
Makro