Fastpris eller timepris?

Mange aktører i regnskapsbransjen sverger fortsatt til timepris, mens andre igjen mener at timepris for lengst har gått ut på dato.

JUSTÉR UNDERVEIS: – I noen tilfeller kan det være fornuftig å begynne med timepris for deretter å gå over til fastpris når begge parter blir bedre kjent, sier Per-Ole Hegdahl I Skattebetalerforeningen Foto: Bo Mathisen
Næringsliv

– Det er langt fra enkelt å gi noe fasitsvar på hva som er den beste løsningen, sier advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Hegdahl, som har jobbet som rådgiver for regnskapsbransjen i mer enn 20 år, poengterer at det er flere eksempler på små regnskapsvirksomheter som selger timer som gjør det vel så bra som større regnskapsvirksomheter som primært leverer tjenester på fastpris.

– Det som er sikkert er at uten godt kjennskap til kunden, er det svært utfordrende og gi en riktig fastpris i starten av et oppdrag. Og skal du gi fastpris på nye kunder, er det helt nødvendig å ha en detaljert og god oppdragsavtale som regulerer hvilke forutsetninger som ligger til grunn for fastprisen.

Står fritt

Alle regnskapsførere som driver med regnskapsføring for andre i næring må være autoriserte av Finanstilsynet, og det er et lovkrav at alle regnskapsoppdrag reguleres i en skriftlig oppdragsavtale. 

I tillegg til at oppdragsavtalen må være skriftlig, er det mange krav til hva oppdragsavtalen må inneholde og regulere. Dette er partene nødt til å ta hensyn til. Men er lov, forskrift og bransjestandarder på plass, står partene ganske fritt til å regulere andre forhold.

– Skal du gi fastpris til nye kunder, bruk tid og ressurser på en gjennomtenkt og god oppdragsavtale som klart regulerer hva som ligger til grunn for fastprisen. Begge parter bør være veldig nøyaktige når tjenesteleveransen skal beskrives, sier Hegdahl.

I oppdragsavtalen må det ifølge advokaten i Skattebetalerforeningen sies noe om hvilke tjenester som skal leveres. Regnskap, fakturering, lønn, årsoppgjør, rådgivning, IT-tjenester og lovpålagte tjenester er de vanligste tjenestene i et regnskapsoppdrag. 

– Timebetalt for disse tjenestene er enkelt. Skal du ta fastpris, må du ta høyde for at uforutsette ting kan skje. Og har du avtalt å kjøre lønn samt utarbeide årsoppgjør, må merarbeid i forbindelse med lønningene eller korrespondanse frem og tilbake med revisor komme som tilleggstjenester som faktureres utenom fastprisen. 

Skreddersøm

I fastprisavtalen mener han det også bør sies noe om antallet bilag, antallet ansatte, frister for innlevering og utlevering av rapporter, responstid, tilgjengelighet og eventuelle endringer og korreksjoner som gjøres i ettertid, som ligger til grunn for avtalen.

– Det viktigste med en fastprisavtale er jo å enes om hva som ligger innbakt i fastprisen og hva kunden må betale for som tilleggstjenester. Det er ofte her diskusjonene kommer i ettertid hvis oppdragsavtalen ikke er god nok.

En del regnskapsoppdrag er kompliserte og krever utvidet grad av «skreddersøm». For disse oppdragene mener Hegdahl at det kan være smart å ha fastpris på det som er oversiktlig, forutsigbart og gjentagende, mens andre deler av oppdraget leveres på timer.

– I noen tilfeller kan det være fornuftig å begynne med timepris for deretter å gå over til fastpris når begge parter blir bedre kjent. Både timeprisen og fastprisen kan også kombineres med stykkpris, for eksempel pr. bilag eller pr. A-melding eller pr. reiseregning.

God investering

Advokaten mener fortsatt at en regnskapsfører er en god investering for de fleste virksomheter.

– Noen tror dessverre at regnskapsføring er enkelt og at tjenesten derfor bør være rimelig. Det finnes få virksomheter som kan klare seg med et «gjør-det-selv»-regnskap. Ulike merverdiavgiftssatser, kompliserte skatteregler, periodiseringsutfordringer og utestående fordringer er bare et knippe av utfordringer som tilsier at en regnskapsfører er en god investering, sier Hegdahl. 

Prisen på fagsystemer, lisenser og IT-systemer har gått kraftig i været de seneste årene, og mange mener at hverken regnskapsførerne eller regnskapsførernes kunder har kunnet ta ut gevinstene ved automatiseringen og digitaliseringen som har funnet sted.

– Jeg skal ikke oppfordre regnskapsbransjen til å skru opp prisene, men skal du levere regnskap til andre og yte økonomisk rådgivning, bør du også vise omverdenen at du selv evner å tjene penger.