Atradius spår konkurshopp i 2. halvår

Nå kommer konkurshoppet, spår kredittforsikringsselskapet Atradius. Hittil har reguleringer og støttetiltak holdt tallene nede.

NY FASE: Tiltakene som har hindret konkursøkning vil avsluttes, tror Morten Nordvold i kredittforsikringsselskapet Atradius. Foto: Frank Ronsholt
Næringsliv

Atradius venter konkursvekst på 26 prosent globalt i år. Også i Norge kommer konkursøkningen nå i andre halvår, tror Morten Nordvold, adm. direktør for selskapets virksomhet i Norge og Island.

Hittil i år har konkurstallene i de fleste land sunket, til tross for resesjonen utløst av coronaviruset. Globalt BNP faller 4,5 prosent i år, anslår Atradius, med dypest fall i andre kvartal i vestlige land. Men i Storbritannia, Spania og Frankrike har antallet konkurser falt med mellom 20 og 40 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Konkursfallet skyldes delvis regulatoriske endringer for å gjøre det vanskeligere å begjære konkurs og delvis finanspolitiske støttetiltak til bedriftene, påpeker Atradius, som venter at disse tiltakene fases ut.

– Ser dere det som helt usannsynlig med forlengelse av tiltak som gjør begjæring av konkurs vanskeligere?

– Ja, vi gjør egentlig det. Det ville vært en snøfonn man skyver foran seg. Vi tror slike tiltak blir avsluttet i andre halvår, sier Nordvold.

Slike tiltak har vært særlig viktige i Sør-Europa, fremhever Atradius. I Norge har finanspolitiske tiltak og støtte til bedriftene vært viktigst, ifølge Nordvold.

Opp 12 prosent i Norge i 2020

Også Norge har hatt fall i konkurser så langt i år. Men i 2020 sett under ett venter Atradius likevel en konkursvekst på 12 prosent i år, fulgt av en økning på 9 prosent neste år.

– Mange makroanalytikere regner med rullering av finanspolitiske tiltak. Hvordan vil det påvirke prognosene?

– Du dytter problemene foran deg da. Det har kommet signaler fra regjeringen om at en del av tiltakene vil kunne bli faset ut i tredje og fjerde kvartal, særlig i fjerde, mens noen videreføres, sier Nordvold.

Det har vært en stor overraskelse. Vi har sittet og ventet på at konkursene skal stige
Morten Nordvold, Atradius

– Norge er i en spesiell situasjon som land. Noen av landene i Europa vil merke problemer med å finansiere tiltakene over statsbudsjettet mye tydeligere.

– Stor overraskelse

Fallet i antallet konkurser så langt i år var slett ikke ventet.

– Det har vært en stor overraskelse. Vi har sittet og ventet på at konkursene skal stige, sier Nordvold.

– Vi har sett lite til det ennå, og rapportene fra alle våre større kontorer er det samme. 

Syv land i Europa har den type kredittforsikring som den norske staten inngikk avtale med Atradius og to konkurrenter i juni.

– Det som har vært rapportert av tap gjennom forsikringsordningen i Norge i årets seks første måneder er helt ubetydelig, mens omsetningen gjennom ordningen er på 100 milliarder kroner, sier Nordvold.

Akkumulert konkursøkning 2019-2021, ifølge Atradius (%)

Spania87
Australia48
Frankrike40
Nederland39
Tyrkia37
Russland34
Hongkong32
Canada32
USA27
Sør-Afrika26
Storbritannia25
Sveits23
Norge21
Portugal20
Finland20
Belgia20
Irland17
Brasil16
Sør-Korea13
Japan11
Sverige11
Polen10
Danmark6
Italia6
Singapore4
Romania3
Østerrike3
New Zealand2
Tsjekkia1
Tyskland1
Hellas-18

Kilde: Atradius
atradius
morten nordvold
konkurs
coronavirus
Nyheter
Næringsliv