Eierne håper på ny drift på Rygge Sivile Lufthavn

Jotunfjell Partners-eierne håper fortsatt å finne et grunnlag for videre drift av Rygge Sivile Lufthavn, men gjør nye nedskrivninger av bygningsmassen.

NEDSKRIVER: Eierne av Rygge Sivile Lufthavn gjorde nye nedskrivninger av de bygningsmessige verdiene på flyplassen i fjor, men håper fortsatt at Ryanair og andre selskaper igjen skal finne det kommersielt interessant å fly til og fra Rgge. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

I 2017 kjøpte Jotunfjell Partners Rygge Sivile Lufthavn fra de tidligere eierne Orkla og Olav Thon. Prisen var 1 krone.

Flyplassen hadde da vært ute av drift siden november i 2016 da Ryanair trakk seg ut på grunn av flypassasjeravgiften.

Jotunfjell Partners-eierne Kristoffer Olsen og Hans Kr. Hov-Melbye satset på at det skulle være mulig å gjenoppta kommersiell flytrafikk på Rygge igjen, men må etter coronapandemien innse at det er blitt vanskeligere.

Store nedskrivninger

I fjor ble det gjennomføret ytterligere nedskrivninger av bygningsmassen, denne gangen med 52,3 millioner kroner.

Det kommer på toppen av tidligere nedskrivninger i 2017 med 451 millioner kroner.

– Utbruddet av covid-19 har gjort arbeidet med oppstart vanskeligere. Om fjerningen av flyseteavgiften blir permanent kan det innebære en styrket mulighet (...) på sikt. Det fremstår imidlertid som lite sannsynlig at markedet generelt tar seg opp før mot slutten av 2021, skriver styret i årsrapporten, som ble dagbokført i Brønnøysund natt til torsdag.

Samtidig understrekes det at markedet for lavprisflyselskaper kan komme raskere tilbake, noe som øker mulighetene for at Rygge Sivile Lufthavn likevel kan få flytrafikk igjen. 

Avhengig av utviklingen i markedet for flyreiser gjennom og etter coronapandemien vil styret vurdere når det eventuelt vil være forsvarlig å åpne for sivil luftfart, alternativt om det finnes andre muligheter for utnyttelse av bygningsmassen. Men det har ifølge finansdirektør Bjørn Leiknes ikke vært kontakt med flyselskaper etter coronautbruddet.

På spørsmål om hvor realistisk det egentlig er å tro at man skal kunne komme igang igjen på Rygge nå svarer Leiknes:

– Det er ikke urealistisk, men coronaeffekten medfører større usikkerhet i flybransjen og i beste fall utsetter dette en oppstart av sivile flyvninger på Rygge Lufthavn.

DNB-lån

Fjorårsregnskapet for flyplassen viser et underskudd på 76 millioner kroner før skatt etter et tilsvarende tap på 25,7 millioner kroner i 2018 og 476,2 millioner kroner i 2017.

Flyplasselskapet skylder 40 millioner kroner til DNB, mens Jotunfjell Partners har bidratt med et lån på 71,4 millioner kroner.

2019-tallene til Jotunfjell Partners-konsernet viser en totalomsetning på nær 2 milliarder kroner, en kraftig vekst sammenlignet med 2018. EBITDA-resultatet utgjorde 127,5 millioner kroner mot 75,2 millioner kroner i 2018.

Årsresultatet fra den videreførte virksomheten ble 26,5 millioner kroner, men et regnskapsmessig tap på 31,9 millioner hovedsakelig knyttet til konkursen i Enklere Liv dro fjorårsresultatet over på minussiden.

Det var planlagt en restrukturering av Enklere Liv-kjeden, men disse planene lot seg ikke gjennomføre da coronaen rammet. Selskapet meldte oppbud i mars i år.

Foruten Airport Retail Group-selskapene (se egen sak) og Rygge Sivile Lufthavn inngår Vita, Elite Foto, Gullfunn, Beha og den svenske motekjeden Pagelle i konsernet. Vita ble overtatt for 208,5 millioner kroner i fjor høst og leverte et resultat på 42,5 millioner kroner, mens Gullfunn Holding fikk et resultat på 11,8 millioner kroner.

Kjøpt og solgt

Konkursboet til Notabene-kjeden ble i fjor overtatt for 30,2 millioner kroner og restrukturert før den resterende virksomheten ble videresolgt. De butikkene som var mulig å drive videre ble solgt, mens resten ble lagt ned i desember i fjor.

Jotunfjell eier også en entreprenørselskapet Rail Infrastructure.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i Jotunfjell-konsernet 162,5 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 19,2 prosent.

JOTUNFJELL PARTNERS

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter1.942,11.589,1
Driftsresultat83,240
Res. før skatt36,221,3
Res.videreført virksomhet26,517,2
Årsresultat−5,417,2

RYGGE SIVILE LUFTHAVN

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter0,13,7
Driftsresultat−72−23,7
Res. før skatt−76−25,7
Årsresultat−62,7−18,7
rygge sivile lufthavn
jotunfjell partners
kristoffer olsen
hans kr- hov-melbye
moss lufthavn
notabene
rail infrastructure
elite foto
vita
Nyheter
Næringsliv
Luftfart
Handel